Menu

Culemborg, 1 september 2011

Inkomensnivellering weer terug ?

Op dinsdag 20 september a.s. is het weer Prinsjesdag en wordt de Miljoenennota voor 2012 gepresenteerd. Volgens MHP-bestuurder Eddy Haket wordt dit volgens de laatste berichten een somber verhaal.

“De Miljoenennota voorspelt weinig goeds voor de koopkracht van de middeninkomens. De bezuinigingen lijken vooral verslechteringen voor deze groep in petto te hebben met nog een grotere impact dan in andere jaren”, aldus Haket. De MHP baseert deze verwachting op informele contacten en uitgelekte informatie, waaruit onder andere blijkt dat de middeninkomens meer belasting gaan betalen omdat ze eerder onder het hoogste belastingtarief van 52% zullen gaan vallen. Andere bezuinigingen die ongetwijfeld ook invloed gaan hebben op de koopkracht van huishoudens met kinderen, zijn de verschuiving van de kinderbijslag naar het inkomensafhankelijke, kindgebonden budget en de verhoging van de ouderbijdragen voor de kinderopvang.

Haket verbaast zich over dit kabinet. ”Opvallend is dat dit kabinet aangeeft dat de bezuinigingen bij de middengroepen zijn ingegeven omwille van het beperken van koopkrachtverlies voor lagere inkomens. Hiermee geeft dit kabinet expliciet aan dat inkomensnivellering anno 2011 kennelijk weer de norm is, zoals dit ook in de jaren ’70 van de vorige eeuw het geval was. Meer dan de helft van de Nederlandse huishoudens ondervindt hiervan negatieve gevolgen.”

De MHP zal, zodra alle concrete maatregelen bekend zijn, de gevolgen op de koopkracht in kaart brengen en de politiek hiermee confronteren. Als de voorspellingen uitkomen zoals die nu worden geschetst, worden de middengroepen onevenredig geraakt.

Laatste nieuws

Ledencongres De Unie: koopkrachtverlies is een groot probleem

17 april 2024

Ledencongres De Unie: koopkrachtverlies is een groot probleem

Magazine Nationaal Ambtenarencongres 2024: Samen aan de slag met Sociale veiligheid

16 april 2024

Magazine Nationaal Ambtenarencongres 2024: Samen aan de slag met Sociale veiligheid

webinar arbeidsvoorwaarden

16 april 2024

Terugblik webinar over arbeidsvoorwaarden voor jongeren

Meer nieuws