Menu
Innovatie is nodig voor veiligheid in de luchtvaart

In 2023 reisden (volgens CBS) maar liefst 71,3 miljoen luchtvaartpassagiers, ondanks de sectorale uitdagingen. Niet voor niets maakte de gezamenlijke actieagenda luchtvaart een punt van toegankelijkheid voor iedereen vanuit de gedachte samen naar schoner, stiller en sterker. Het VCP ondersteunde het actieplan met daarin ook specifieke aandacht voor veiligheid, zowel in de lucht als aan de grond.

Handhaving uitstoot gevaarlijke stoffen

Een concrete uitdaging is de strijd van de Nederlandse Vereniging van Luchtvaarttechnici (NVLT) tegen de uitstoot van schadelijke stoffen waar luchtvaartechnici en andere werknemers op het platform in moeten werken. Een recent rapport van de Arbeidsinspectie bevestigt “grootschalige en structurele overtredingen” waarvan Schiphol al lang op de hoogte was. De NVLT zal “de vinger dan ook strak aan de pols gaan houden als het gaat om de uitvoering van de opgelegde maatregelen. De bestaande inzet op reductie van alle andere vormen van blootstelling (zoals olie, etc.) gaat onverminderd door.”

Het 4-Ogen principe

Ook de piloten voeren actie in het kader van de veiligheid. Onder het motto “Veilige Vlucht? Twee piloten in de lucht!” zet De Vereniging van Nederlandse Verkeersvliegers (VNV) zich in tegen  de plannen van sommige vliegtuigbouwers en luchtvaartmaatschappijen om in de toekomst met slechts één piloot in de cockpit te vliegen. Camiel Verhagen, voorzitter VNV: “Als piloot is het onze plicht mensen veilig naar hun bestemming te brengen. Wij staan achter nieuwe technologie die ten goede komt aan die veiligheid. Twee piloten die samenwerken met die technologie, brengen de veiligheid naar een hoger niveau.” Daarom is de VNV een campagne gestart om het publiek bewust te maken van de gevaren van één piloot in de cockpit. Op de site ikwilveiligvliegen.nl kan een petitie worden getekend.

Laatste nieuws

Ledencongres De Unie: koopkrachtverlies is een groot probleem

17 april 2024

Ledencongres De Unie: koopkrachtverlies is een groot probleem

Magazine Nationaal Ambtenarencongres 2024: Samen aan de slag met Sociale veiligheid

16 april 2024

Magazine Nationaal Ambtenarencongres 2024: Samen aan de slag met Sociale veiligheid

webinar arbeidsvoorwaarden

16 april 2024

Terugblik webinar over arbeidsvoorwaarden voor jongeren

Meer nieuws