Menu
Inspiratie voor samenwerking in arbeidsmarktregio’s

Tijdens een door de SER georganiseerde werkconferentie over de arbeidsmarktregio’s zijn ervaringen uitgewisseld om op regionaal niveau tot intensievere samenwerking te komen tussen sociale partners, gemeenten en andere partijen. Voorbeelden als de opbouw van regionale werkbedrijven en samenwerking via sectorplannen dienden als inspiratie. Vanuit de VCP waren er deelnemers aanwezig vanuit Vhp2 en Vhp-Synergo.

Er werd stilgestaan over afspraken van werkgevers en werknemers om meer verantwoordelijkheid te nemen voor de preventie en beperking van werkloosheid. Dat vraagt om een vergroting van de regierol van sociale partners in de WW en de arbeidsmarktinfrastructuur. De SER heeft voorgesteld om onafhankelijke adviescentra op te richten voor van-werk-naar-werk en begeleiding, voorafgaand aan en in de eerste fase van de WW.

In het kader van de Agenda Stad is gesproken over regionale structuren in de driehoek economie, onderwijs en arbeidsmarkt. Dit is het onderwerp van de adviesvraag van minister Plasterk van BZK aan de SER. De minister wil weten wat goed (en minder goed) gaat in de samenwerking in de driehoek in diverse stedelijke regio’s en hoe samenwerking kan bijdragen aan het versterken van de economische kracht van stad en regio.

Laatste nieuws

Aleid Ringelberg benoemd als vice-voorzitter VCP

24 november 2022

Aleid Ringelberg benoemd als vice-voorzitter VCP

VCP geschokt over nieuwste cijfers corona schoolachterstand

18 november 2022

VCP geschokt over nieuwste cijfers corona schoolachterstand

VCP content over degelijke Kamerbehandeling Pensioenwet

17 november 2022

VCP content over degelijke Kamerbehandeling Pensioenwet

Meer nieuws
Naar boven