Menu

Culemborg, 9 september 2010

Interne MHP-pensioeninformatieavond 29 november 2010

De MHP zal bestuurders, pensioendeskundigen en cao-onderhandelaars van de aangesloten organisaties uitnodigen voor een extra pensioenbijeenkomst op 29 november a.s.

Doel is ondersteuning te bieden en informatie te verschaffen over hoe aan cao-tafels en binnen pensioenfondsen omgegaan kan worden met de uitvoering van het onlangs in de Stichting van de Arbeid Pensioenakkoord. Ook zal worden stilgestaan bij de gevolgen van de nieuwe Actuarieel Genootschap-tafels, de lage rentestand en de huidige economische crisis voor de dekkingssaldi van de pensioenfondsen en de herstelplannen, waarmee veel pensioenfondsen momenteel te maken hebben.

Ten behoeve van deze bijeenkomst wil de MHP nu al een inventarisatie maken van hetgeen, waar de betrokken bestuurders en onderhandelaars in praktijk tegenaan lopen. Praktijkervaringen kunt u melden aan Klaartje de Boer (k.deboer@vc-mhp.nl). Hoewel over de exacte invulling van deze bijeenkomst nog nadere informatie zal volgen, kunt u zich nu al aanmelden voor deze bijeenkomst (o.v.v. welke vereniging u vertegenwoordigt) bij Christa Langerak (c.langerak@vc-mhp.nl).

Laatste nieuws

pensioenlab

22 mei 2024

Bijeenkomst PensioenLab: Een Succesvolle Afsluiting

coalitieakkoord

16 mei 2024

Eerste reactie VCP: Gemengde gevoelens bij hoofdlijnenakkoord 2024-2028

acties vakbonden vroegpensioen

15 mei 2024

Vakbonden: ‘Onvermijdelijk hardere acties als regeling er niet komt’

Meer nieuws