Menu

Culemborg, 9 september 2010

Interne MHP-pensioeninformatieavond 29 november 2010

De MHP zal bestuurders, pensioendeskundigen en cao-onderhandelaars van de aangesloten organisaties uitnodigen voor een extra pensioenbijeenkomst op 29 november a.s.

Doel is ondersteuning te bieden en informatie te verschaffen over hoe aan cao-tafels en binnen pensioenfondsen omgegaan kan worden met de uitvoering van het onlangs in de Stichting van de Arbeid Pensioenakkoord. Ook zal worden stilgestaan bij de gevolgen van de nieuwe Actuarieel Genootschap-tafels, de lage rentestand en de huidige economische crisis voor de dekkingssaldi van de pensioenfondsen en de herstelplannen, waarmee veel pensioenfondsen momenteel te maken hebben.

Ten behoeve van deze bijeenkomst wil de MHP nu al een inventarisatie maken van hetgeen, waar de betrokken bestuurders en onderhandelaars in praktijk tegenaan lopen. Praktijkervaringen kunt u melden aan Klaartje de Boer (k.deboer@vc-mhp.nl). Hoewel over de exacte invulling van deze bijeenkomst nog nadere informatie zal volgen, kunt u zich nu al aanmelden voor deze bijeenkomst (o.v.v. welke vereniging u vertegenwoordigt) bij Christa Langerak (c.langerak@vc-mhp.nl).

Laatste nieuws

Gesprekken over verlenging Regeling Vervroegd Uittreden vastgelopen

8 december 2023

Gesprekken over verlenging Regeling Vervroegd Uittreden vastgelopen

Uitnodiging bijeenkomst werk en mantelzorg

6 december 2023

Uitnodiging bijeenkomst werk en mantelzorg

In memoriam Wolter Muller

2 december 2023

In memoriam Wolter Muller

Meer nieuws