Menu
Nic van Holstein persfoto

Ontwikkeling van werkgelegenheid gaat de komende jaren voor alles. Het kabinet doet er goed aan in crisistijd juist hierin te investeren, zodat consumenten geld kunnen uitgeven en de economie wordt aangejaagd. Ondanks alle maatregelen tot nu toe is een tweede coronagolf en daarmee ook een nieuwe economische dip niet denkbeeldig. Alles moet erop gericht zijn dit zoveel mogelijk te voorkomen. Op de werkvloer moet er aandacht zijn voor de rol van de professional, zeker in vitale beroepen, en op het verminderen van de werkdruk. Dat zegt de VCP in een eerste reactie op de troonrede.

Werknemers binnenboord

Het kabinet kiest er terecht voor om in tijden van corona het begrotingstekort op te laten lopen. Op die manier is het er de afgelopen maanden in geslaagd om bedrijven overeind te houden, en werknemers binnenboord. De komende tijd is het zaak die koers zoveel mogelijk vast te houden en in zetten op werkgelegenheid. “Het kabinet heeft diepe zakken en kiest nu terecht voor steun en herstel, daar hebben we als samenleving het meeste profijt van. Werknemers moeten perspectief houden op werk”, zegt VCP-voorzitter Nic van Holstein.

Om- en bijscholing van professionals

De VCP vindt het terecht dat in de steunmaatregelen meer accent is komen te liggen op bij- en omscholing. “Daar hebben wij ook op aangedrongen. Het is zaak om rekening te houden met de grote transities van dit moment en te investeren in duurzame welvaart en welzijn. Het is dan ook goed dat het onlangs aangekondigde Nationaal Groeifonds inzet op zaken als kennisontwikkeling, onderzoek, ontwikkeling en innovatie. Uiteindelijk zijn het onze professionals die ons verder brengen.” Bij van-werk-naar-werktrajecten moet het accent liggen op een duurzame arbeidsrelatie, vindt de VCP. De coronacrisis heeft andermaal laten zien hoe kwetsbaar zzp’ers zijn en mensen met een flexcontract.

Werk in publieke sector

De VCP blijft er op hameren dat de waardering voor veel professionals beter kan, met name in vitale sectoren als de zorg, het veiligheidsdomein en het onderwijs. “Deze professionals hebben tijdens de corona-crisis het uiterste moeten geven, onder vaak lastige omstandigheden. “Door ook meer in deze sectoren te investeren wordt het aantrekkelijker om daar te gaan werken en neemt de werkdruk af.” Verder vraagt de VCP aandacht voor de positie van jongeren, die voor de crisis al in een kwetsbare positie zaten. Hetzelfde geldt voor mensen met een arbeidsbeperking.

Financiële stress

Een punt van zorg blijft de positie van de middeninkomens, die het na de vorige crisis door bezuinigingen flink voor de kiezen kregen. De belastingdruk onder deze groep blijft onder het huidige beleid relatief hoog. De financiële stress door de huidige crisis is in veel huishoudens aanzienlijk, zegt de VCP. Er is veel onzekerheid over inkomen en vaste lasten.

Laatste nieuws

pensioenlab

22 mei 2024

Bijeenkomst PensioenLab: Een Succesvolle Afsluiting

coalitieakkoord

16 mei 2024

Eerste reactie VCP: Gemengde gevoelens bij hoofdlijnenakkoord 2024-2028

acties vakbonden vroegpensioen

15 mei 2024

Vakbonden: ‘Onvermijdelijk hardere acties als regeling er niet komt’

Meer nieuws