Menu

De Vakcentrale voor Professionals (VCP) maakt zich net als de VAWO, vakbond voor de wetenschap, zorgen over het voortbestaan van onafhankelijk (fundamenteel) onderzoek en van de verwevenheid van onderwijs en onderzoek. Het kabinet stelt in de Wetenschapsvisie van 26 november jl. voor om onderzoek meer in samenwerking met het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties te laten gebeuren. De verantwoordelijkheid voor deze samenwerking en zichtbaarheid komt uiteindelijk te liggen bij de wetenschappers.

Ook de doelstelling van het aantrekken, koesteren en ontplooien van wetenschappelijk talent in Nederland staat haaks op de realiteit binnen de universiteiten. Het hoge percentage tijdelijke aanstellingen onder het wetenschappelijke personeel aan de Nederlandse universiteiten bevordert de ontplooiing van wetenschappelijk talent niet. Veel talent verdwijnt uit de wetenschap vanwege grote onzekerheid over een baan.

Indien het kabinet werkelijk de ambitie heeft Nederland door te laten groeien tot een kenniseconomie waarin excellente wetenschappers en toonaangevende universiteiten kunnen bestaan, moeten er forse investeringen vanuit de overheid (eerste geldstroom) worden gedaan. Deze investering is voor het bekostigen van het wetenschappelijk onderwijs en het daar aan gekoppelde onafhankelijke, kritische onderzoek. Een kenniseconomie heeft alleen kans van slagen als publieke onderzoeksmiddelen worden aangewend voor het onafhankelijke onderzoek en onderwijs in combinatie met het stimuleren van particuliere initiatieven, gericht op het versterken van ons toegepaste onderzoek.

De Nationale Beeldbank/Hans Tak

Laatste nieuws

Gesprekken over verlenging Regeling Vervroegd Uittreden vastgelopen

8 december 2023

Gesprekken over verlenging Regeling Vervroegd Uittreden vastgelopen

Uitnodiging bijeenkomst werk en mantelzorg

6 december 2023

Uitnodiging bijeenkomst werk en mantelzorg

In memoriam Wolter Muller

2 december 2023

In memoriam Wolter Muller

Meer nieuws