Menu
Young professional

Jeugdwerkloosheid moet de komende tijd omlaag en in de toekomst worden voorkomen. (Jongeren)vakbonden, werkgevers, de landelijke overheid, het onderwijs, UWV, gemeenten en SBB bundelen hun krachten om dat doel te bereiken. Ze hebben een Aanpak Jeugdwerkloosheid opgesteld met als doel jongeren te begeleiden naar vervolgonderwijs of werk.

Loopbaan oppakken

Volgens VCP-beleidsmedewerker Sacha Heemskerk mag de aandacht voor jongeren niet verslappen, ook niet nu het economisch beter lijkt te gaan. “Veel jongeren zitten nu zonder werk, veel schoolverlaters gaan binnenkort naar werk zoeken en andere jongeren beginnen aan hun laatste studiejaar. Het is onze gezamenlijke verantwoordelijkheid dat ze goed terechtkomen en hun loopbaan kunnen gaan oppakken.”

Kwetsbaar

Jongeren zijn in tijden van crisis al snel het kind van de rekening. Zij verliezen snel hun werk wanneer ze een flexibel contract hebben. Tijdens corona was dat niet anders. Kwetsbare jongeren zoals schoolverlaters, migranten en mensen met een beperking lopen het risico langdurig langs de kant te staan, waardoor de kans op een baan in economisch betere tijden niet veel beter is. Ze raken vaak buiten beeld en een ketenaanpak ontbreekt, zo zeggen de initiatiefnemers.

Steun- en herstelpakket

Het werkprogramma Aanpak Jeugdwerkloosheid moet de situatie van jongeren verbeteren. Het is een uitvloeisel van het steun- en herstelpakket dat het kabinet tijdens de coronacrisis samen met de sociale partners heeft opgesteld. Daarbij is onder meer afgesproken dat er aanvullende crisisdienstverlening komt voor jongeren, op regionaal niveau. Door de coronacrisis is de jeugdwerkloosheid sterk opgelopen. Nu is 1 op de 10 jongeren werkloos, voor de crisis was dat 1 op de 15. Verder is de WW-instroom onder jongeren het hoogst.

Laatste nieuws

Arbeidsmarkt diversiteit architect

22 februari 2024

Meer werknemers bouwen pensioen op!

Steun het wetsvoorstel toezicht gelijke kansen

20 februari 2024

Steun het wetsvoorstel toezicht gelijke kansen

economie krapte arbeidsmarkt

19 februari 2024

Stand van de economie: onder de motorkap

Meer nieuws