Menu

De SER heeft de verkenning “Hoge verwachtingen” over de ontplooiingslansen van jongeren uitgebracht. Dit is het eerste SER-product van het SER Jongerenplatform. Een uitgebreide verkenning naar belangrijke mijlpalen: studeren, de eerste baan, het eerste huis en het stichten van een gezin. De VCP wil dat er meer aandacht komt voor de problemen waar jonge professionals mee kampen, zoals onvoldoende vastigheid en te hoge werkdruk.

Kansen en knelpunten
De hoofdvraag van de verkenning is of jongeren in staat zijn een zelfstandig en onafhankelijk bestaan op te bouwen. De kansen en knelpunten van jongeren die zij op hun pad tegenkomen zijn in kaart gebracht. Er zijn goede perspectieven voor jongeren, maar het SER Jongerenplatform constateert ook dat de positie van jongeren onder druk staat. Belemmeringen en onzekerheden zorgen er zelfs voor dat mijlpalen worden uitgesteld. Dit heeft effect op Nederland als geheel en dus collectieve gevolgen.

Stapeling van beleid
Door deze brede verkenning kwam duidelijk aan het licht dat stapeling van beleid voor problemen zorgt. Zo hebben de doorgeslagen flexibilisering en het leenstelsel grote impact op de positie van jonge professionals. Zij hebben na het afstuderen een studieschuld, blijven langer thuis wonen, werken steeds vaker en langer via een tijdelijk contract. In afwachting van een vast inkomen stellen velen het kopen van hun eerste huis en het starten van een gezin uit. Het SER Jongerenplatform stelt een zogeheten generatietoets voor om te voorkomen dat stapeling van beleid jongeren onevenredig treft. Vooraf moet duidelijk zijn wat het effect van (nieuwe) maatregelen is op de huidige en toekomstige jongeren.

Effecten flexcontracten
Jongeren werken steeds vaker en langer in een flexibel dienstverband. Tien jaar geleden hadden de meeste jongeren op 24 jaar een vast dienstverband, nu is dat pas op 27 jaar. Terwijl de meeste jongeren nog steeds de voorkeur hebben voor een vast dienstverband. “De stapeling van flexcontracten zorgt voor uitstel. De effecten van de onzekerheid reiken verder dan alleen de arbeidsmarkt. Het is goed dat het SER-Jongerenplatform hier aandacht voor vraagt en ermee aan de slag gaat”, zegt VCP beleidsmedewerker Sacha Heemskerk.

Werkdruk en werkstress
Eén van de zorgpunten uit de verkenning is de hoge mentale druk onder jongeren. Jongeren tussen de 25 en 35 jaar hebben op de werkvloer het meest te kampen met burn-outklachten. “De VCP pleit al jaren voor maatregelen om de werkdruk van professionals te verlichten. Geef jonge professionals de ruimte om hun vak uit te oefenen met goede begeleiding en ondersteuning en verlaag de regeldruk”, zegt VCP-beleidsmedewerker Sacha Heemskerk. Naast onderwerpen als kansenongelijkheid en flexibilisering op de arbeidsmarkt, gaat het SER Jongerenplatform ook hiermee aan de slag.

SER Jongerenplatform
Naast VCP Young Professionals zitten de volgende organisaties in het SER Jongerenplatform: FNV Jong, CNV Jongeren, Jong Management, AWVN Young HR, Nationale Jeugdraad (NJR), Landelijke studentenvakbond (LSVB), Jongerenorganisatie beroepsonderwijs (JOB) en het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO). Sinds 2015 heeft de SER een jongerenplatform. De jongeren kunnen zo bij adviestrajecten worden geraadpleegd.

 

Om media op deze website af te spelen, moet je marketingcookies toestaan
Video afspelen op Youtube

Laatste nieuws

coalitieakkoord

16 mei 2024

Eerste reactie VCP: Gemengde gevoelens bij hoofdlijnenakkoord 2024-2028

acties vakbonden vroegpensioen

15 mei 2024

Vakbonden: ‘Onvermijdelijk hardere acties als regeling er niet komt’

De Participatiewet schiet tekort, fundamentele verbeteringen nodig

14 mei 2024

De Participatiewet schiet tekort, fundamentele verbeteringen nodig

Meer nieuws