Menu
Jongeren FNV, CNV en VCP richten Stichting PensioenLab op en presenteren Formuleboek

Op woensdag 21 mei jl. hebben zevenenzestig jongeren, tijdens een geslaagd symposium van het PensioenLab, de tweede ronde adviezen over verschillende pensioenvraagstukken gegeven aan de pensioensector. De adviezen van de afgelopen jaren over bijvoorbeeld solidariteit, keuzevrijheid en pensioencommunicatie zijn allemaal na te lezen in het Formuleboek 2012-1014 (pdf), Het PensioenLab re(a)geert en op www.pensioenlab.nl.

De nieuwe Stichting PensioenLab die is gepresenteerd aan de sector tijdens het symposium, heeft twee doelstellingen. Allereerst draagvlak creëren onder jongeren voor ons pensioenstelsel door hun inspraak te geven over pensioenthema’s en hen onderzoek te laten doen naar pensioenvraagstukken. Daarnaast wordt er een grote pool van geschikte jonge pensioenbestuurders gecreëerd zodat het divers samenstellen van pensioenfondsorganen voor de sector eenvoudiger wordt gemaakt. De nieuwe Stichting PensioenLab zal worden bestuurd door vertegenwoordigers van de VCP Young Professionals (Derya Günaydin), CNV Jongeren (Michiel Hietkamp) en FNV Jong (Robbert Coenmans).

Stichting PensioenLab is afhankelijk van subsidies en donaties om haar werkzaamheden te kunnen verrichten. Voor meer informatie kunt u e-mailen naar pensioenlab@gmail.com.

Op de website van het Pensioenlab bij de button ‘Anderen over PensioenLab’ kunt u de bijdrage (.pdf) van VCP-vicevoorzitter Bob van der Wal lezen.

De dagvoorzitters bieden Gerard Riemen, directeur Pensioenfederatie, het Formuleboek aan.

Fotograaf: Michel Utrecht

Nieuw bestuur Stichting PensioenLab

Fotograaf: Michel Utrecht

Laatste nieuws

Pleidooi voor verbetering positie arbeidsongeschikte werknemer

5 december 2022

Pleidooi voor verbetering positie arbeidsongeschikte werknemer

Advies Commissie Parameters is er eindelijk, nu de impactberekeningen nog

1 december 2022

Advies Commissie Parameters is er eindelijk, nu de impactberekeningen nog

Kort verslag debat Begroting SZW

1 december 2022

Kort verslag debat Begroting SZW

Meer nieuws
Naar boven