Menu
Jongeren komen met alternatief voor huidig leenstelsel

De basisbeurs terug en een ruimere aanvullende beurs, dat schrijft het SER Jongerenplatform, waar VCP Young Professionals zitting in heeft, in een verkenning over een alternatief stelsel voor het huidige studiefinancieringsstelsel. “Dit verbetert de positie van studenten aanzienlijk en draagt bij aan de zelfstandigheid van jongeren”, zegt Wouter Kools van VCP Young Professionals.

Meer inkomensondersteuning

De kosten voor studiefinanciering en levensonderhoud komen nu vooral terecht bij ouders en studenten zelf. Veel studenten komen hierdoor in de knel, ook na afstuderen vanwege de hoge studieschuld. In vijf jaar tijd loopt de gemiddelde schuld van een student op tot 42.000 euro. “Voor jonge starters is het vinden van een geschikte woning al een enorme opgave, een hoge studieschuld maakt dit nóg lastiger. Meer inkomensondersteuning draagt bij aan een goede start. Met name jongeren van ouders met een middeninkomen hebben het nu lastig”, zegt Kools. Het SER Jongerenplatform stelt daarom voor om weer een basisbeurs te introduceren voor alle studenten en de grens om in aanmerking te komen voor de aanvullende beurs op te rekken om met name middeninkomens meer ondersteuning te bieden. “Daarmee komt eindelijk een einde aan die hoge studieschuld”, zegt Kools.

Compensatie tussengeneratie

De overheid compenseert studenten die vanaf 2015 aan hun studie zijn begonnen met een studievoucher van 2000 euro. Volgens het SER Jongerenplatform is dat veel te weinig. De jongeren pleiten voor een adequate compensatieregeling voor deze tussengeneratie. “Jongeren moeten aan de hand van hun eigen situatie zelf kunnen bepalen waar ze het bedrag het beste aan kunnen besteden”, zegt Kools. Het SER Jongerenplatform benadrukt dat een compensatieregeling voor alle jongeren moet gelden en dat een studieschuld niet het uitgangspunt kan zijn. Een deel van de jongeren heeft zich hard ingezet om een studieschuld te voorkomen of te beperken, maar ondervindt wel de gevolgen van het huidige stelsel.

Kwaliteitsinvestering

Het SER Jongerenplatform pleit voor uitbreiding van de investeringen in het hoger onderwijs om de kwaliteitsdoelstellingen te behalen. Daarbij moet voldoende ruimte zijn voor de onderwijsinstellingen om hier naar eigen inzicht invulling aan te geven. Verder vragen de jongeren aandacht voor brede ontwikkeling van studenten. “Het nieuwe stelsel zoals wordt voorgesteld biedt jongeren meer ruimte om zich breed te kunnen ontwikkelen, met bijvoorbeeld vrijwilligerswerk en bestuurswerk. Veel jongeren zien nu af van extra activiteiten of opleidingsonderdelen vanwege de hoge kosten van het stelsel”, zegt Wouter Kools. Ook vraagt het SER Jongerenplatform aandacht voor de prestatiedruk en psychische klachten van jongeren.

Laatste nieuws

VCP heeft grote zorgen bij werkwijze arbeidsongeschiktheidsbeoordelingen door UWV

25 juni 2024

VCP heeft grote zorgen bij werkwijze arbeidsongeschiktheidsbeoordelingen door UWV

Wat verandert er in het arbeidsrecht en sociale zekerheid per 1 juli 2024?

25 juni 2024

Wat verandert er in het arbeidsrecht en sociale zekerheid per 1 juli 2024?

uitkerinsglasten

25 juni 2024

Gezondheid Nederlanders steeds slechter

Meer nieuws