Menu
Jongeren lanceren manifest voor meer jonge pensioenfondsbestuurders

Jongeren hebben een manifest geschreven om meer jonge pensioenfondsbestuurders aan te stellen. Op het eindevent van PensioenLab hebben zij het manifest gelanceerd en is het massaal ondertekend, onder meer door pensioenfondsbesturen. Het is de zevende keer dat het PensioenLab jongeren faciliteert om mee te doen aan de almaar relevantere pensioendiscussie. Tientallen jongeren hebben de afgelopen periode met veel enthousiasme gewerkt aan een product op het gebied van pensioen en hebben dit gepresenteerd op het eindevent van PensioenLab.

Van grijs naar groen
Het percentage jongeren in pensioenfondsbesturen is sinds 2016 gelijk. Het manifest roept pensioenfondsen op om hier verandering in te brengen en wil hen committeren om jongeren te benoemen op vrijgekomen vacatures. Naast de lancering van het manifest willen zij de verbinding leggen tussen groen en grijs door first dates. Door speeddates willen zij het contact op gang brengen tussen jongeren en pensioenfondsen. “Het aantal jongeren in pensioenfondsbesturen stijgt maar niet, ondanks diversiteitsnormen. Dit manifest roept pensioenfondsbestuurders op meer jongeren toe te laten. Geef jongeren een kans!”, zegt Sacha Heemskerk, PensioenLab-bestuurder namens VCP Young Professionals.

Visieboek
In totaal waren er dit jaar vier adviezen met kritiek op het trage proces van besluitvorming en ontwikkeling vanuit de regering en financiële sector. De ideeën van de jongeren zijn kort uitgewerkt in een visieboek. Een Europees pensioenproduct is al lange tijd in de maak, maar een groep heeft er nu zelf een ontwikkeld. Een tweede groep verlangt een overzicht waarin alle persoonlijke financiën automatisch worden getoond. Daarnaast heeft een groep een online platform om de zorgen over de stijgende AOW-leeftijd bij jongeren weg te nemen.

PensioenLab
Het PensioenLab is een initiatief van VCP Young Professionals, FNV Jong en CNV Jongeren om de belangen van jongeren op het gebied van pensioenthema’s te behartigen. De huidige lichting van het jongerenplatform heeft ruim een halfjaar aan de adviezen gewerkt. In werkgroepen hebben ze nieuwe visies op vier pensioenthema’s ontwikkeld en uitgewerkt tot concrete en direct toepasbare voorstellen.

Laatste nieuws

Los de hardheden in de WIA op en voorkom brede stelseldiscussie

23 april 2024

Los de hardheden in de WIA op en voorkom brede stelseldiscussie

VCP YP: Bijeenkomst over de nieuwe pensioenwet, ook voor jou relevant!

22 april 2024

VCP YP: Bijeenkomst over de nieuwe pensioenwet, ook voor jou relevant!

CRvB: Meer ruimte voor uitkeringsinstanties om af te zien van een terugvordering

22 april 2024

CRvB: Meer ruimte voor uitkeringsinstanties om af te zien van een terugvordering

Meer nieuws