Menu
Jongeren lossen pensioenproblematiek op met vijf vernieuwende ideeën

Het jaar 2015 is hèt jaar van de brede maatschappelijke pensioendiscussie. In deze discussie kan en mag de visie van jongeren niet ontbreken. Het PensioenLab is een platform voor jongeren met een mening over pensioenen, een initiatief van CNV Jongeren, FNV Jong en VCP Young Professionals. Het PensioenLab buigt zich over actuele pensioenvraagstukken. In september 2014 zijn de Labjongeren opnieuw van start gegaan in speciale ‘LAB-sessies’ om nieuwe visies te ontwikkelen op pensioenthema’s. Hierbij zijn ze geholpen door experts. Alle uitkomsten staan vanaf online (op online).

Derya Gunaydin, pensioenjongerenwoordvoerder VCP Young Professionals ziet veel perspectief in de adviezen voor de sector. Met name de uitkomst uit de werkgroep ‘beste stelsel ter wereld’ heeft een duidelijke boodschap: De pensioensector moet echt hervormen naar een stelsel van de 21e eeuw. We moeten durven te veranderen willen we een duurzaam pensioenstelsel kunnen doorgeven aan onze kinderen.

De 5 visies in het kort
1. Europa: Er is een centraal informatiepunt over pensioenen nodig voor jongeren die (e)migreren. De informatie is toegespitst op de behoefte van jongeren en is actueel en betrouwbaar.

2. Vitaliteit: Om langer door te werken worden alle pensioencontracten aan een flexibele AOW-leeftijd gekoppeld. Demotie moet bespreekbaar worden en overgangsmaatregelen worden geschrapt. Ten slotte komt er een individueel scholingspotje en een kruispuntgesprek met elke werknemer.

3. Nabestaandenpensioen: Jongeren willen graag een nieuw nabestaandenpensioen (NNP). Elk nabestaandenpensioen is gelijk. NNP is uniform in het partnerbegrip, de hoogte en het moment van de uitkering. Het wisselen van baan heeft geen effect op het NNP en de partner met wie je samen bent bij jouw overlijden ontvangt het NNP.

4. Digitale communicatie: Creëer een Financieel Paspoort waarin alle financiële gegevens zijn verwerkt. Zet naast pensioen ook spaargeld, hypotheek, verzekering en (studie)schuld in een veilige, gemakkelijk toegankelijk platform. Dit zorgt voor een duidelijk en compleet overzicht voor iedereen.

5. Beste pensioenstelsel ter wereld: De jongeren hebben een keuze gemaakt tussen verschillende stelsels in de wereld. Jongeren vinden hierbij keuzevrijheid, solidariteit en de verplichtstelling belangrijk. Hiervan zien de jongeren het meeste terug in het Zweedse stelsel. Nederland kan hier een voorbeeld aan nemen door echt te durven veranderen, meer keuzemogelijkheden te creëren en jongeren vaste plaatsen te geven in een adviesraad.

Fotocredit: Michel Utrecht

Laatste nieuws

Los de hardheden in de WIA op en voorkom brede stelseldiscussie

23 april 2024

Los de hardheden in de WIA op en voorkom brede stelseldiscussie

VCP YP: Bijeenkomst over de nieuwe pensioenwet, ook voor jou relevant!

22 april 2024

VCP YP: Bijeenkomst over de nieuwe pensioenwet, ook voor jou relevant!

CRvB: Meer ruimte voor uitkeringsinstanties om af te zien van een terugvordering

22 april 2024

CRvB: Meer ruimte voor uitkeringsinstanties om af te zien van een terugvordering

Meer nieuws