Menu
Jongeren vormen vergeten groep bij thuiswerken

Jongeren worden de dupe als er na corona nog steeds veel thuisgewerkt wordt. Dat blijkt uit onderzoek onder leiding van HR-wetenschapper Kilian Wawoe van de Vrije Universiteit Amsterdam. Wawoe pleit er dan ook voor om het gesprek aan te gaan met jongeren. VCP Young Professionals herkent het beeld. “Uit onze achterban krijgen wij zorgwekkende signalen”, zegt bestuurslid Sacha Heemskerk.

Zorgen over ontwikkeling

Jongeren maken zich zorgen over hun persoonlijke ontwikkeling op de werkvloer, met name op het gebied van hun leercurve en positie binnen de organisatie. Zij hebben het gevoel stil te staan en in hun carrière onzichtbaar te zijn door het thuiswerken. Dat levert stress en spanning op. Ook hebben jongeren nog nauwelijks een netwerk opgebouwd. Wawoe bevestigt dit met zijn onderzoek. Hij geeft aan dat jongeren op zoek zijn naar contact met ervaren collega’s en naar kennis. Het thuiswerken vormt een enorme belemmering. Hoe kan je immers een vak goed leren als je thuiszit, aldus Wawoe.

In gesprek met jongeren

In zijn onderzoek pleit Wawoe voor een andere aanpak door jongeren aan het woord te laten die het thuiswerken de afgelopen maanden als zeer zwaar hebben beleefd. Volgens hem moet de groep die het moeilijk had het eerst aan het woord komen, niet de groep die alle voordelen heeft gehad. VCP Young Professionals onderschrijft dit volledig en heeft eerder de oproep gedaan om in gesprek te gaan met jongeren. “Jongeren hebben veel ideeën om de situatie rondom thuiswerken te verbeteren én voor de situatie na corona. Veel starters op de arbeidsmarkt hebben het zwaar, daar moet een oplossing voor komen”, zegt Sacha Heemskerk van VCP Young Professionals.

Onderzoek

Meer dan 7000 mensen werden gevraagd naar hun ervaring met verplicht thuiswerken en hoe ze het werk willen inrichten ná corona. Het onderzoek is vandaag in boekvorm verschenen en aangeboden aan minister Wopke Hoekstra.

 

Laatste nieuws

pensioenlab

22 mei 2024

Bijeenkomst PensioenLab: Een Succesvolle Afsluiting

coalitieakkoord

16 mei 2024

Eerste reactie VCP: Gemengde gevoelens bij hoofdlijnenakkoord 2024-2028

acties vakbonden vroegpensioen

15 mei 2024

Vakbonden: ‘Onvermijdelijk hardere acties als regeling er niet komt’

Meer nieuws