Menu
Jubileum VHP Tata Steel in teken van relevantie vakbonden

VHP Tata Steel, de belangenorganisatie voor Middengroepen en Hoger Personeel bij Tata Steel, vierde vorige maand haar 50-jarig bestaan tijdens een feestelijke bijeenkomst op het terrein van de staalfabriek. Tijdens de bijeenkomst werd stilgestaan bij het belang van de vakbond, maar ook bij de transities en uitdagingen waar de professionals bij Tata Steel voor staan.

Met haar tijd mee

Bij zijn felicitaties memoreerde VCP-voorzitter Nic van Holstein dat het een niet onaanzienlijke prestatie is voor een vereniging om zo’n lange tijd relevant te blijven. Een periode waarbij VHP Tata Steel de belangen van middengroepen en hoger personeel vertegenwoordigt bij achtereenvolgens Hoogovens, Corus en Tata Steel (sociale eenheid IJmuiden). VHP Tata Steel als belangenvereniging en vakbond gaat continu met haar tijd mee en past zich aan bij de behoeften van de moderne, goed opgeleide werknemer. Die medewerkers zijn nodig om de uitdagingen waar het staalbedrijf voor staat het hoofd te bieden. Tegelijk vragen transities ook veel van werknemers.

Vakbonden relevant

De VCP-voorzitter was gevraagd om te reflecteren op het bestaansrecht van vakbonden in deze tijd. Zijn conclusie is dat vakbonden zondermeer relevant zijn, voor de werknemers en voor het algemeen belang. Vakbonden komen op voor de rechten van werknemers in hun achterban. Het is belangrijk dat dat gebeurt, want er is fundamenteel een disbalans tussen de machtspositie van werkgever en individuele werknemer. Het vertrouwen in vakbonden is groot en werknemers zijn over het algemeen tevreden met de cao. De praktijk wijst uit dat het bestaansrecht van vakbonden nog steeds onverminderd groot is, niet alleen voor die cao, maar ook voor het Nederlandse overlegmodel.

VCP vijftig jaar

Van Holstein memoreerde dat in 2024 ook de VCP vijftig jaar bestaat. Veel vraagstukken uit de beginjaren zijn nu nog steeds relevant. “Het motto was toen ‘geen centen, maar procenten’. Wij komen nog steeds op voor de middengroepen. Het is relevant om voor hen op te komen, juist nu”. Tijdens een paneldiscussie herhaalde hij verder dat professionals beter gewaardeerd moeten worden en ook meer ruimte moeten krijgen om hun vakmanschap te laten zien, zoals ook in het SER MLT-advies staat. “Over het algemeen worden professionals ondergewaardeerd. Meer waardering, meer ruimte en minder werkdruk, het zou mooi zijn als we daar de komende jaren meters in kunnen maken.” De professional is immers onmisbaar bij de vergroening van het staalbedrijf.

VHP 50 Jaar - 028 - 20220624153730

Laatste nieuws

Los de hardheden in de WIA op en voorkom brede stelseldiscussie

23 april 2024

Los de hardheden in de WIA op en voorkom brede stelseldiscussie

VCP YP: Bijeenkomst over de nieuwe pensioenwet, ook voor jou relevant!

22 april 2024

VCP YP: Bijeenkomst over de nieuwe pensioenwet, ook voor jou relevant!

CRvB: Meer ruimte voor uitkeringsinstanties om af te zien van een terugvordering

22 april 2024

CRvB: Meer ruimte voor uitkeringsinstanties om af te zien van een terugvordering

Meer nieuws