Menu
Juncker:”voor mij is een contract voor onbepaalde tijd de norm”

Europese Commissie voorzitter Jean-Claude Juncker pleitte op het 13e Congres van het Europees Verbond van Vakverenigingen (EVV) in Parijs voor een einde aan de doorgeslagen flexibilisering op de arbeidsmarkt: “Bedrijven hebben misschien zekerheid nodig, maar werknemers ook”, aldus Juncker. “Voor mij is een contract voor onbepaalde tijd de norm.”

Ook sprak hij zich uit tegen de tegenstanders van de sociale dialoog: “Zij die zeggen dat de Economische en Monetaire Unie en de sociale dialoog zich niet harmonieus kunnen ontwikkelen, vergissen zich jammerlijk. De sociale dialoog en de Europese constructie gaan samen. De een werkt niet zonder de ander.”

Voorzitter van het Europees Parlement Martin Schulz benadrukte in zijn speech het gevaar van de enorme jeugdwerkloosheid in Europa: “Vijf miljoen werkloze jongeren – een enorm aantal persoonlijke tragedies – maar ook een tragedie voor de gehele samenleving. Jeugdwerkloosheid tast de sociale structuur van de samenleving aan. Het ondermijnt het vertrouwen in de rechtvaardigheid van onze samenleving. Voor een democratie is dat in potentie dodelijk.”

Bestuurder Bob van der Wal steunde namens de VCP daarom het voorstel van de Jongerencommissie van het EVV voor betere betrokkenheid bij de besluitvorming en grotere vertegenwoordiging van jongeren binnen de EVV gelederen. Van der Wal: “In deze tijd van gigantische jeugdwerkloosheid en alsmaar dalende ledenaantallen bij de gehele Europese vakbeweging (zeker waar het gaat om jongeren), kun je zo’n voorstel alleen maar toejuichen. Jongeren hebben nu een stem nodig, en willen die ook. Wat de VCP betreft krijgen ze die.”

Laatste nieuws

Politie stopt bijstand deurwaarders, politiebureaus weer dicht

19 juni 2024

Politie stopt bijstand deurwaarders, politiebureaus weer dicht

Ben jij mantelzorger? Vul dan nu onze enquête in.

19 juni 2024

Ben jij mantelzorger? Vul dan nu onze enquête in.

Hoge Raad box 3-uitspraak brengt vraagtekens voor middengroepen

12 juni 2024

Hoge Raad box 3-uitspraak brengt vraagtekens voor middengroepen

Meer nieuws