Menu
Kabinet brengt positieve trend leven lang ontwikkelen in gevaar

De Vakcentrale voor Professionals (VCP) wil dat het kabinet het volgen van een nieuwe opleiding of cursus aantrekkelijker maakt. Professionals hebben vaak te maken met hoge opleidingskosten tijdens hun loopbaan. Het kabinet geeft aan dat leven lang ontwikkelen belangrijk is, maar maakt een aantal keuzes die de positieve ontwikkeling in gevaar brengen. De VCP zegt dit naar aanleiding van recente cijfers van het CBS. De VCP vraagt aandacht voor Leven Lang Ontwikkelen in aanloop naar de begrotingsbehandeling SZW volgende week in de Tweede Kamer.

Verrekening is boete op scholing
“De uitbreiding van de verrekening van scholingskosten met de transitievergoeding is zo’n gevaar voor de leercultuur. Werknemers die een andere functie krijgen lopen straks het risico dat hun werkgever de kosten voor een cursus wil verrekenen. In plaats van een stimulans is dit voorstel een boete op scholing”, aldus VCP-voorzitter Nic van Holstein. “Wanneer straks ook nog eens iemands inleg in een leerrekening verrekend kan worden met een transitievergoeding, dan komt scholing helemaal in een verkeerd daglicht te staan.”

Positieve trend in gevaar
De VCP is positief over leer- en ontwikkelrekeningen waarbij werknemers zelf keuzes kunnen maken. Zo’n faciliteit zou toegankelijk moeten worden voor alle werknemers. Iedereen moet zich tijdens zijn loopbaan kunnen scholen en ontwikkelen. Het kabinet wil de scholingsaftrek in 2020 afschaffen, maar dan moet er wel eerst een passende faciliteit zijn waarbij professionals voldoende ruimte krijgen. Anders brengt dat straks de positieve trend van het aantal volwassenen dat een cursus of opleiding volgt in gevaar.

Doelstelling lijkt binnen bereik
In 2017 volgde ruim 19 procent van de volwassenen een cursus of opleiding. Ruim tien jaar eerder was dit nog ongeveer 16 procent, zo blijkt uit de CBS cijfers. Nederland voldoet hiermee al geruime tijd aan de Europese doelstelling voor leven lang leren van 2020 van 15 procent. Nederland heeft zich tot doel gesteld dat 20 procent van de volwassenen van 25 tot 65 jaar deelneemt aan ‘leven lang leren’ in 2020.

Laatste nieuws

Los de hardheden in de WIA op en voorkom brede stelseldiscussie

23 april 2024

Los de hardheden in de WIA op en voorkom brede stelseldiscussie

VCP YP: Bijeenkomst over de nieuwe pensioenwet, ook voor jou relevant!

22 april 2024

VCP YP: Bijeenkomst over de nieuwe pensioenwet, ook voor jou relevant!

CRvB: Meer ruimte voor uitkeringsinstanties om af te zien van een terugvordering

22 april 2024

CRvB: Meer ruimte voor uitkeringsinstanties om af te zien van een terugvordering

Meer nieuws