Menu
Werk

Het kabinet doet er goed aan om het steunpakket voor nu niet af te bouwen. Het kiest terecht voor stabiliteit en rust, in de hoop dat de economie zich in de loop van volgend jaar herstelt. “Voor een versobering van het steunpakket is het nu nog te vroeg.” Dat zegt de VCP in een reactie op de brief die het kabinet vandaag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Het kabinet kondigde extra steunmaatregelen aan, zodat bedrijven en sectoren ook de komende tijd het hoofd boven water kunnen houden.

Economisch zwaar

Anders dan het kabinet zich eerst had voorgenomen, wordt de inkomenssteun NOW in het eerste kwartaal van volgend jaar niet afgebouwd. “Het is zwaar voor getroffen bedrijven en werknemers. De VCP heeft samen met de andere sociale partners haar zorgen met het kabinet besproken. Het is dan ook goed dat het kabinet het steunpakket verstevigt”, zegt VCP-voorzitter Nic van Holstein. Naast het in stand houden van de NOW heeft het kabinet besloten om de steun aan bedrijven voor vaste lasten te intensiveren. Deze subsidie gaat omhoog, afhankelijk van het omzetverlies. Deze maatregel gaat al in het lopende vierde kwartaal in.

Vaste lasten

Verder krijgen de gemeenten extra ruimte om steun op maat te verlenen aan huishoudens die door verlies van inkomen in de knel komen met hun vaste lasten. Het gaat hier om mensen die tussen wal en schip vallen en voor wie het bestaande steunpakket en sociale voorzieningen geen soelaas bieden. “Dit zullen wij nadrukkelijk volgen”, zegt Nic van Holstein. “De middelen moeten terechtkomen bij de mensen die het nodig hebben omdat ze niet in aanmerking komen voor reguliere bijstand. Zoals ZZP’ers maar ook mensen van wie de WW afloopt en waarbij bijvoorbeeld de partner werkt. Zij hebben te maken met een grote inkomensdaling, terwijl de vaste lasten doorlopen.”

Veilige werkplekken en thuiswerken

Het kabinet heeft helaas geen concrete oplossing voor de problemen in bedrijven door de noodzakelijke quarantaine, zegt de VCP-voorzitter. “Wanneer werknemers in quarantaine moeten geeft dat soms spanning op de werkvloer. Daarom is het van groot belang dat er veilige werkplekken zijn.” In de brief worden de fiscale maatregelen rond thuiswerken en reiskosten niet verlengd. De VCP blijft bepleiten dat er fiscaal meer ruimte moet komen voor werkkosten die samenhangen met thuiswerken.

Pakket ademt mee met economie

Het pakket waar het kabinet vandaag mee naar buiten kwam, ‘ademt mee met de economie’, zo staat in de brief. Er zijn tekenen van herstel en de kans op een werkend vaccin wordt groter, maar op korte termijn blijft steun van de overheid absolute noodzaak. Het kabinet roept bedrijven die het moeilijk hebben zoals in de horeca ook op om zelf al het mogelijke te doen om de nood te lenigen, door bijvoorbeeld met leveranciers en verhuurders om de tafel te gaan. “De overheid kan het niet alleen”, zei minister Wiebes vandaag. Het extra hulppakket kost 3,7 miljard euro.

Laatste nieuws

Ledencongres De Unie: koopkrachtverlies is een groot probleem

17 april 2024

Ledencongres De Unie: koopkrachtverlies is een groot probleem

Magazine Nationaal Ambtenarencongres 2024: Samen aan de slag met Sociale veiligheid

16 april 2024

Magazine Nationaal Ambtenarencongres 2024: Samen aan de slag met Sociale veiligheid

webinar arbeidsvoorwaarden

16 april 2024

Terugblik webinar over arbeidsvoorwaarden voor jongeren

Meer nieuws