Menu
Kabinet laat noodzakelijke wijzigingen arbeidsgezondheidszorg achterwege

De onafhankelijke positie van de bedrijfsarts staat al jaren onder druk vanwege de directe financiering door de werkgever. ‘Een andere organisatie van de bedrijfsgezondheidszorg is nodig’, aldus VCP-bestuurder Nic van Holstein. Dit kabinet pakt enkele knelpunten in de arbeidsgerelateerde zorg aan, maar laat volgens de VCP de noodzakelijke wijzigingen voor een goed functionerende bedrijfsgezondheidszorg achterwege. De Tweede Kamer spreekt donderdag over de bedrijfsgezondheidszorg.

Aan het wettelijk basisarbocontract moeten volgens de VCP wel een aantal extra basiselementen worden toegevoegd. Nu staat er in een arbocontract veelal niets over preventie, maar arbodienstverleners zouden altijd moeten adviseren over de te nemen preventieve maatregelen. Ook dient opgenomen te worden dat werknemers worden geïnformeerd door de werkgever bij welke bedrijfsarts zij terechtkunnen met (preventieve) arbeidsgerelateerde vragen. Een periodiek gezondheidskundig onderzoek dient standaard onderdeel te zijn van een basiscontract. In de afgelopen twee jaar had 40% van de werkgevers helemaal geen contract, daarop moet gehandhaafd worden.

Naast een module ‘arbeid en gezondheid’ in de huisartsenopleiding pleit de VCP ook voor een onafhankelijk register van bedrijfsartsen. Huisartsen kunnen dan bij arbeidsgerelateerde klachten en vragen doorverwijzen naar een bedrijfsarts met specialistische kennis van de risico’s en voorkomende beroepsziekten in de desbetreffende bedrijfstak. Dit bevordert de samenwerking tussen de bedrijfsarts en de reguliere zorg, die nu maar moeizaam op gang komt. Werknemers moeten bovendien de mogelijkheid krijgen een onafhankelijke bedrijfsarts naar eigen keuze te raadplegen, wanneer de beoordeling en begeleiding door de eigen bedrijfsarts problematisch verloopt.

De melding van beroepsziekten en ongevallen vraagt aandacht. Jaarlijks vinden er nog steeds zo’n 200.000 arbeidsongevallen plaats in Nederland en overlijden mensen vanwege een beroepsgebonden aandoening of ongeval. Enkele voorbeelden van bedrijfsongevallen in mei waren: man krijgt gevaarlijke stof over zich heen (22 mei), twee gewonden bij instorten steiger (21 mei), gewonde en grote brand na explosie (12 mei). (Bron: http://bedrijfsongeval.blogspot.nl/).

De VCP pleit ervoor de meldingsplicht van beroepsziekten en ongevallen bij de werkgever te leggen omdat deze eerst verantwoordelijke is. Melding door de werkgever aan de Inspectiedienst, nadat deze door de bedrijfsarts is geïnformeerd, leidt tot direct inzicht in het ontstaan van beroepsziekten en ongevallen. Niet naleving door werkgevers en bedrijfsartsen van hun wettelijke meldingsplicht moet worden beboet. De Inspectie SZW moet toezien en handhaven op de wettelijke meldingsplicht en hiervoor voldoende capaciteit hebben.

Lees hier (.pdf) de VCP-brief aan de Vaste Kamercommissie SZW.

Laatste nieuws

Hoge Raad box 3-uitspraak brengt vraagtekens voor middengroepen

12 juni 2024

Hoge Raad box 3-uitspraak brengt vraagtekens voor middengroepen

Positief over initiatiefwetsvoorstel voor rouwverlof

12 juni 2024

Positief over initiatiefwetsvoorstel voor rouwverlof

Volgende stap in RVU-actie politie

11 juni 2024

Volgende stap in RVU-actie politie

Meer nieuws