Menu

Vanavond zal de Tweede Kamer een debat voeren over mogelijke pensioenkortingen en de zorgen die leven vanwege de lage rente. Duidelijk mag zijn dat het ECB-beleid voor onze pensioenen van jong en oud averechts werkt, aldus VCP-voorzitter Nic van Holstein. De VCP maakt zich al jaren zorgen over de gevolgen van de dalende rente, helemaal nu de kans op pensioenkortingen steeds realistischer wordt. De VCP heeft de politiek al diverse malen opgeroepen om haar verantwoordelijkheid te nemen ten aanzien van de rentegevoeligheid van ons pensioenstelsel. Wij hebben al een aantal jaren aandacht gevraagd voor een stabielere waardering van onze pensioenen en willen naar een minder rentegevoelig pensioenstelsel.

Maatregelen urgent
Op korte termijn zijn maatregelen nodig om het ECB-effect te verzachten en om het huidige pensioenstelsel minder rentegevoelig te maken. Dit om onrust onder pensioendeelnemers en negatieve gevolgen voor de pensioenen en de economie te voorkomen. Mogelijke maatregelen die al eerder door de VCP zijn geopperd, zijn: het UFR-besluit van 2015 herzien en kiezen voor een stabielere rekenrente. Langere hersteltermijnen zijn ook denkbaar, maar er zijn tevens meer creatieve opties mogelijk. Wij roepen het kabinet op deze creatieve opties nader te verkennen. Er zullen stappen gezet moeten worden naar een toekomstbestendig pensioenstelsel. In de tussentijd moeten we creatieve oplossingen niet schuwen, aldus Van Holstein.

Pensioenobligaties nader verkennen
Onze pensioenfondsen moeten nu noodgedwongen een groot deel van hun portefeuille beleggen in een obligatiemarkt met geen of weinig rendement. Het uitgeven van pensioenobligaties door de Staat is dan ook een zeer interessante creatieve optie die volgens de VCP door het kabinet op korte termijn nader verkend zou moeten worden. Op deze manier wordt er aan de pensioenfondsen lucht gegeven vanuit de financieringskant. De overheid verdient op dit moment veel aan de lage rente, terwijl tegelijkertijd onze pensioenen daardoor onevenredig onder druk worden gezet.

Laatste nieuws

Vacature secretariaatsmedewerker VCP (24 uur)

28 november 2023

Vacature secretariaatsmedewerker VCP (24 uur)

Update uitwerking arbeidsmarktpakket

28 november 2023

Update uitwerking arbeidsmarktpakket

Reactie VCP op verkiezingsuitslag: Alle hardwerkende professionals moeten op de radar staan bij de grote opgaven waar de politiek voor staat

23 november 2023

Reactie VCP op verkiezingsuitslag: Alle hardwerkende professionals moeten op de radar staan bij de grote opgaven waar de politiek voor staat

Meer nieuws