Menu
Sociale zekerheid

De vakcentrales VCP, FNV en CNV zien door de corona-crisis grote knelpunten ontstaan in de uitvoering van de sociale zekerheid. Ze willen dat het kabinet snel maatregelen neemt om te voorkomen dat mensen in financiële problemen komen of bepaalde rechten verliezen. Dat staat in een brief die de vakcentrales naar het kabinet hebben gestuurd.

Minder dienstverlening

De vakcentrales krijgen uit diverse hoeken signalen over situaties van mensen die langere tijd ziek zijn, werkloos of bijvoorbeeld arbeidsongeschikt. Door de RIVM-richtlijnen en de verplichting om anderhalve meter afstand te houden kan er niet fysiek gekeurd worden. Er is minder dienstverlening voor werkzoekenden en werkgevers zijn terughoudend met re-integratietrajecten.

Arbeidsbeperking

VCP, FNV en CNVvragen onder meer aandacht voor mensen met een beperking, thuiswerken is voor hen heel lastig. VCP-voorzitter Nic van Holstein: ‘Werknemers met een arbeidsbeperking hebben juist vanwege de coronamaatregelen behoefte aan meer begeleiding en ondersteuning, zoals job- en life-coaching. Wanneer zij niet naar hun werk kunnen worden ze geconfronteerd met gebrek aan structuur en regelmaat, het gemis aan contact met collega’s en zelfs angsten of fysieke klachten. Juist nu zouden zij intensievere coaching moeten kunnen krijgen om hen te ondersteunen. Onze sociale zekerheid heeft nu op verschillende terreinen iets extra’s nodig, wij rekenen erop dat het kabinet daarvoor zorgdraagt.’

Re-integratie

In de brief wordt het kabinet verder gevraagd coulant om te gaan met aanvragen voor onder meer WIA en Wajong-uitkeringen. Juist vanwege die bijna onmogelijkheid mensen fysiek te keuren pleiten de vakcentrales er net als de vakbond van verzekeringsartsen vandaag voor, om mensen nu alvast een voorschot te geven. De beoordeling zou dan indien nodig uitgesteld moeten worden tot na de corona-crisis. Ook willen ze dat het kabinet zich toeschietelijk opstelt voor mensen die nu noodgedwongen niet kunnen re-integreren.

CNV-voorzitter Piet Fortuin: ‘Door het wegvallen van werkzaamheden, thuiswerken of door toegenomen veiligheidsrisico’s op de werkvloer is het veel lastiger voor mensen om te re-integreren. Mensen lopen, als hun re-integratietraject is gestopt, meer risico om na twee jaar loondoorbetaling in de WIA terecht te komen, met alle financiële consequenties van dien. Hier moet een oplossing voor komen.’

Kwetsbaar

Daarnaast is er meer gevoel van het kabinet nodig voor mensen in de bijstand. FNV-vicevoorzitter Kitty Jong: ‘We vragen het kabinet om een menselijke blik voor deze groepen, die vaak kwetsbaar zijn en het zwaar hebben. Wij horen bijvoorbeeld dat gemeenten heel verschillend omgaan met de tegenprestatie die bijstandsgerechtigden moeten leveren. In de ene gemeente worden ze verplicht onbeschermd door te werken, vaak te dicht op elkaar. In de andere gemeente mogen ze thuis blijven. Wij vragen het kabinet om het ‘blijf thuis’ principe naar gemeenten te communiceren. De tegenprestatie, waar wij sowieso al geen voorstander van zijn, zou moeten worden opgeschort, net als de kostendelersnorm en het sanctiebeleid.’

Ten slotte willen FNV, CNV en VCP dat werkzoekenden met WW, met name als zij een kortdurende WW van drie maanden hebben, dat hun uitkering wordt verlengd tot aan de zomer, zo mogelijk iets langer. Het UWV kan nu minder dienstverlening bieden én de sollicitatiemogelijkheden zijn zeer gering op dit moment.

Laatste nieuws

Advies aan Hoge Raad over toepassen arbeidskorting bij WGA-uitkering

24 juni 2024

Advies aan Hoge Raad over toepassen arbeidskorting bij WGA-uitkering

Politie stopt bijstand deurwaarders, politiebureaus weer dicht

19 juni 2024

Politie stopt bijstand deurwaarders, politiebureaus weer dicht

Ben jij mantelzorger? Vul dan nu onze enquête in.

19 juni 2024

Ben jij mantelzorger? Vul dan nu onze enquête in.

Meer nieuws