Menu
Kabinet wil indexatie mogelijk maken in 2022

Het kabinet bereidt een Algemene Maatregel van Bestuur (AMVB) voor die het mogelijk maakt dat pensioenfondsen met een beleidsdekkingsgraad van 105 procent of meer volgend jaar kunnen indexeren. Dat betekent dat het eenvoudiger wordt om de pensioenuitkeringen te verhogen, ook als de nieuwe pensioenwet nog niet door de Tweede Kamer is aangenomen.

VCP: Profijt voor iedereen

De VCP is positief over het voornemen van de bewindsman, maar is wel op zoek naar een invulling waarbij daadwerkelijk een groot deel van de werkenden en gepensioneerden van Nederland hier profijt van hebben. Als vier van de vijf grote fondsen hun werknemers en gepensioneerden alsnog niets kunnen bieden, dan missen we het doel, zegt VCP-bestuurslid Ruud Stegers in een reactie.

Waarborgen

Staatssecretaris Wiersma (SZW) deed de toezegging over de AMVB tijdens een debat over de Verzamelwet SZW 2022. Daarin kwam een amendement van PvdA-Kamerlid Van Dijk aan de orde, dat ook voorzag in indexatie volgend jaar. Maar de staatsecretaris ontraadde dat amendement omdat er volgens hem onvoldoende waarborgen in zaten. Na een motie van PvdA, CDA en ChristenUnie die het kabinet vraagt indexatie volgend jaar toch mogelijk te maken zei de bewindsman de AMVB te zullen voorbereiden. De motie kan rekenen op een Kamermeerderheid en komt op 16 november in stemming.

Wet toekomst pensioenen

Het kabinet had vorige maand al aangegeven dat fondsen volgend jaar zouden mogen indexeren, maar alleen wanneer het parlement heeft ingestemd met de Wet toekomst pensioenen. Door de AMVB wordt dat laatste nu losgelaten. Wiersma wil wel dat een aantal waarborgen wordt ingebouwd, bijvoorbeeld dat fondsen uitleggen waarom ze indexeren en dat ze passende maatregelen nemen voor het geval ze besluiten af te zien van het nieuwe pensioencontract of wanneer de Wet toekomst pensioenen toch niet door de Tweede Kamer komt. Belangrijk daarbij is onder meer dat geen generatie onevenwichtig wordt getroffen (in het bijzondere jongere generaties).

Laatste nieuws

Ledencongres De Unie: koopkrachtverlies is een groot probleem

17 april 2024

Ledencongres De Unie: koopkrachtverlies is een groot probleem

Magazine Nationaal Ambtenarencongres 2024: Samen aan de slag met Sociale veiligheid

16 april 2024

Magazine Nationaal Ambtenarencongres 2024: Samen aan de slag met Sociale veiligheid

webinar arbeidsvoorwaarden

16 april 2024

Terugblik webinar over arbeidsvoorwaarden voor jongeren

Meer nieuws