Menu
Sociale zekerheid

De Tweede Kamer heeft ingestemd met een wetsvoorstel om de Wajong te vereenvoudigen, ondanks bezwaren van onder meer de VCP. Er bestaan nu nog drie verschillende Wajong-regelingen naast elkaar. Vanaf 2021 is er nog maar één Wajong-regeling. De VCP is ook voorstander van vereenvoudiging, maar niet ten koste van de mensen om wie het gaat.

Maximaal het minimumloon
Een aantal regelingen maken het nu nog mogelijk te groeien naar een inkomen boven het minimumloon. Mensen met een hogere opleiding in deeltijd kunnen hierdoor toch een redelijk inkomen opbouwen. Een inkomen boven het minimumloon is straks niet meer mogelijk, ongeacht de opleiding en functieschaal. Mensen worden hierdoor niet gemotiveerd om (door) te studeren en extra verantwoordelijkheden in hun baan te nemen.

Beste uit jezelf halen
Volgens de VCP is het niet goed wanneer er geen enkel onderscheid meer gemaakt wordt. “Je wilt dat mensen het beste uit zichzelf halen en zich blijven ontwikkelen. Een beloning is dan op zijn plaats, onbegrijpelijk waarom dat niet zou gelden voor mensen met een arbeidsbeperking. Investeren in een hoger opleidingsniveau kost veel tijd en geld, daar wordt deze groep op geen enkele manier meer voor gecompenseerd”, zegt VCP beleidsmedewerker Sacha Heemskerk.

Onrechtvaardig
In het wetsvoorstel zijn op onderdelen aanpassingen gedaan, maar de VCP vindt die onvoldoende. Er komt een overgangsregeling voor de groep Wajongers die nu boven het minimumloon verdienen, zodat zij er niet in inkomen op achteruit gaan. Deze regeling geldt niet meer als iemand om een of andere reden zijn baan kwijtraakt en binnen een jaar geen nieuwe baan vindt. Dat was eerst twee maanden maar de VCP vindt een jaar nog steeds te kort. “Je hebt vaak meer tijd nodig om een nieuwe baan te vinden. Mensen die geconfronteerd worden met ontslag, verliezen dan ook nog eens eerder opgebouwde rechten. Het is onrechtvaardig deze kwetsbare groep zo hard aan te pakken”, zegt Heemskerk. Daarnaast zijn er nog twee moties aangenomen die de pijn moeten verzachten, maar volgens de VCP gaan die niet ver genoeg.

Brief Eerste Kamer

In de aanloop naar de behandeling van het wetsvoorstel in de Eerste Kamer hebben FNV, CNV en de Landelijke Cliëntenraad een brief opgesteld met enkele kritiekpunten. De VCP ondersteunt de brief, waarin met name bezwaren staan tegen de inkomensparagraaf die als onvoldoende en onrechtvaardig worden bestempeld.

Praktijkvoorbeelden
Pien: Pien heeft een spierziekte en werkt bij een gemeente als beleidsmedewerker veiligheid. Door haar ziekte heeft zij een urenbeperking. Pien heeft een tijdelijk contract en het is onduidelijk of haar werkgever het contract in de toekomst gaat verlengen. Zij is namelijk vaak afwezig en heeft in de eerste maanden van haar baan moeite gehad met het wennen aan de nieuwe werkomgeving. Wanneer haar contract niet wordt verlengd en zij geen nieuwe baan vindt binnen twee maanden vervalt voor haar de overgangsregeling en zal zij er in inkomen op achteruit gaan. Dit zal blijvend zijn indien zij binnen twee maanden geen nieuwe baan heeft gevonden. Dit brengt bij Pien, maar ook bij andere Young Professionals extra druk met zich mee. Dit remt haar ontwikkeling en hierdoor ziet zij met minder vertrouwen haar toekomst voor zich.

Nina: Nina heeft autisme en heeft een baan op WO-niveau die past bij haar wetenschappelijke studie rechten. Met veel moeite is het haar gelukt om de studie rechten te behalen. Nadat zij is gestart op de arbeidsmarkt is vastgesteld dat zij een vorm van autisme heeft. Nina vindt het belangrijk dat zij wordt beloond voor de inspanningen die zij verricht op de arbeidsmarkt. De werkzaamheden die bij haar functie horen vragen veel van haar en kosten haar behoorlijk veel energie. Haar huidige inkomsten zorgen ervoor dat dit de moeite waard is. Zij kan hierdoor leuke dingen doen en haar studieschuld zo snel mogelijk terugbetalen. Met de nieuwe regeling kan zij er in inkomen flink op achteruit gaan. Dit werkt zeer demotiverend en Nina vraagt zich dan ook af waarvoor zij zich dagelijks zo hard inspant.

Lees hier de brief van de betrokken belangenorganisaties

Advertentie van belangenorganisaties waaronder VCP in Trouw

 

Laatste nieuws

VCP heeft grote zorgen bij werkwijze arbeidsongeschiktheidsbeoordelingen door UWV

25 juni 2024

VCP heeft grote zorgen bij werkwijze arbeidsongeschiktheidsbeoordelingen door UWV

Wat verandert er in het arbeidsrecht en sociale zekerheid per 1 juli 2024?

25 juni 2024

Wat verandert er in het arbeidsrecht en sociale zekerheid per 1 juli 2024?

uitkerinsglasten

25 juni 2024

Gezondheid Nederlanders steeds slechter

Meer nieuws