Menu

Alle partijen in de Tweede Kamer hebben op 3 maart ingestemd met de Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS). De VCP is tevreden over de steun van de voltallige kamer bij het tegengaan van schijnconstructies. Tegelijkertijd meent de VCP dat het thema blijvend hoog op de agenda moet blijven staan omdat schijnconstructies momenteel op de gehele arbeidsmarkt de arbeidsvoorwaarden van werknemers ondermijnen.

Bij schijnconstructies kan er sprake zijn van uitbuiting, onderbetaling van werknemers en oneerlijke concurrentie door het ontwijken van regelgeving en arbeidsvoorwaarden. Om dit tegen te gaan regelt de nieuwe wet via de ketenaansprakelijkheid voor loon dat niet alleen werkgevers maar ook opdrachtgevers aansprakelijk kunnen worden gesteld voor het betalen van cao loon. Ook regelt de wet dat werknemers tenminste het minimumloon uitbetaald moeten krijgen zonder dat werkgevers een deel van het bedrag als onkostenvergoeding inhouden om zo bijvoorbeeld minder sociale premies of belasting af te dragen.

Verder regelt de wet dat de inspectie SZW bedrijven die aan onderbetaling doen bekend gaat maken, dat loonstroken transparanter moeten worden en dat het minimumloon niet meer contant mag worden uitbetaald. Ook wordt er via de wet op ingezet dat werkgevers- en werknemersorganisaties en de Inspectie SZW meer informatie gaan uitwisselen als het vermoeden ontstaat dat een werkgever cao-afspraken niet nakomt.

Hier vindt u meer over de stemming over het wetsvoorstel in de Tweede Kamer.

Laatste nieuws

Verlenging IOW

29 mei 2024

VCP stelt aanpassingen voor evenwichtiger uitvoering in uitkeringsfase

AI Act: wat is voor belang voor werknemers

28 mei 2024

AI Act: wat is voor belang voor werknemers

Wil je pensioenfondsbestuurder worden? Meld je dan nu aan!

27 mei 2024

Wil je pensioenfondsbestuurder worden? Meld je dan nu aan!

Meer nieuws