Menu
Kerst 2021: blijf gezond!

Het jaar zit er bijna op. De VCP kijkt terug op een periode die wederom enerverend was. Corona is nog steeds onder ons, samen proberen we er het beste van te maken.

Het Algemeen Bestuur en de medewerkers van de VCP willen iedereen bedanken die zich het afgelopen jaar voor de vakcentrale heeft ingezet. Onder soms lastige omstandigheden wisten we elkaar toch steeds te vinden. Wij kijken uit naar een prettige samenwerking in het komende jaar en wensen u prettige feestdagen en een gezond 2022.
Tot begin januari zal ons kantoor gesloten zijn. Voor dringende zaken kunt u contact opnemen met onze persvoorlichter Sal Stam.

Laatste nieuws

Los de hardheden in de WIA op en voorkom brede stelseldiscussie

23 april 2024

Los de hardheden in de WIA op en voorkom brede stelseldiscussie

VCP YP: Bijeenkomst over de nieuwe pensioenwet, ook voor jou relevant!

22 april 2024

VCP YP: Bijeenkomst over de nieuwe pensioenwet, ook voor jou relevant!

CRvB: Meer ruimte voor uitkeringsinstanties om af te zien van een terugvordering

22 april 2024

CRvB: Meer ruimte voor uitkeringsinstanties om af te zien van een terugvordering

Meer nieuws