Menu
Kick-off PensioenLab groot succes

PensioenLab is een nieuw jaar gestart waarin jongeren zich actief inzetten voor een toekomstbestendig pensioenstelsel. Het formele startsein was een bijeenkomst in Utrecht, die werd bijgewoond door minister Koolmees (SZW). Meer dan honderd jongeren gaan de komende maanden intensief met het thema pensioen aan de slag. Ze worden opgeleid tot pensioenfondsbestuurder, brengen advies uit over belangrijke vraagstukken uit de pensioensector of gaan zich de komende tijd via masterclasses verdiepen in de wereld van pensioenen.

In gesprek met de minister

Jongeren kregen de gelegenheid om minister Koolmees aan de tand te voelen over het pensioenakkoord. Wat betekent dit voor jongeren? Hoe worden jongeren betrokken? Hoe zorg je ervoor dat jongeren worden geïnformeerd over de wijzigingen? Koolmees riep jongeren op om zich te bemoeien met dit belangrijke thema. PensioenLab vervult een belangrijke rol door jongeren een stem te geven in de pensioendiscussie.

Tips en tricks

De kick-off stond in het teken om jongeren voor te bereiden op de komende periode. Experts uit de praktijk kwamen met tips en tricks. “Wil je impact maken? Wees ambitieus, maar leg de lat niet te hoog. Gun jezelf de tijd om ergens te komen”, zei Monique van der Poel, pensioenfondsbestuurder bij PME. Otto Hulst, bestuurder bij KAS BANK, kwam met het advies om veel te borrelen. “Je komt veel mensen tegen tijdens netwerkmomenten. Laat jezelf daar zien”. Ook Don van der Steeg, werkzaam bij PwC, kwam met bruikbare tips, namelijk voor jezelf concreet maken waar je goed in bent zodat je het onderscheid kan maken.

Diversiteit

Het is belangrijk dat in pensioenfondsen ook jongeren een stem hebben. Onderzoek heeft uitgewezen dat diversiteit bijdraagt aan betere besluitvorming. Met het opleiden van tien jonge professionals tot pensioenfondsbestuurder levert PensioenLab een belangrijke bijdrage. Zij worden klaargestoomd om na afronding van de opleiding aan de slag te gaan als pensioenfondsbestuurder. Na afronding van de masterclasses zijn jongeren geschikt om zitting te nemen in een verantwoordingsorgaan.

bfb2ed94-d7d4-4462-aa78-e0c18cec9efc

Laatste nieuws

pensioenlab

22 mei 2024

Bijeenkomst PensioenLab: Een Succesvolle Afsluiting

coalitieakkoord

16 mei 2024

Eerste reactie VCP: Gemengde gevoelens bij hoofdlijnenakkoord 2024-2028

acties vakbonden vroegpensioen

15 mei 2024

Vakbonden: ‘Onvermijdelijk hardere acties als regeling er niet komt’

Meer nieuws