Menu

Na lang aandringen door de VCP over de hoge kosten van kinderopvang voor werkende ouders ontvangen zij vanaf 1 januari 2017 een hogere kinderopvangtoeslag. De VCP is hier zeer content mee, want na eerdere bezuinigingen op de kinderopvangtoeslag was werken vaak onvoldoende voor werkende ouders uit de middengroepen. De VCP hoopt dat deze extra gelden structureel zijn en dat dit geen voortzetting is van het jojo-beleid van de overheid.

Het voorstel van minister Asscher behelst een verhoging van kinderopvangtoeslagtabel, verlenging van het recht op kinderopvangtoeslag bij werkloosheid en aanpassing maximum uurprijs. De verhoging van de kinderopvangtoeslagtabel heeft voornamelijk positieve gevolgen voor werkende ouders, uit de middengroepen. Vanwege het verhogen van het minimale toeslagpercentage, de vaste voet, wordt naar 33,3 procent verhoogd voor een gezinsinkomen van 99.999 euro. Bovendien wordt de toeslagpercentage voor alle werkende ouders met 2 procent verhoogd. Deze verhoging zorgt ervoor dat de marginale druk voor werkende ouders lager wordt.

Naast het verhogen van de kinderopvangtoeslag is het goed dat het recht op kinderopvangtoeslag gehandhaafd blijft op zes maanden na werkloosheid. Hiervoor pleitte de VCP ook al eerder in haar brief naar aanleiding van de Miljoenennota.

Een andere belangrijke wens van de VCP is het verbeteren van de kwaliteit van de kinderopvang. Ook hiervoor worden maatregelen genomen, zoals het verhogen van de beroepskracht – kindratio naar één op drie, het maximaal aantal vaste gezichten voor baby’s aan te scherpen naar twee en te investeren in specifieke scholing voor beroepskrachten die werken in de babyopvang. Deze kwaliteitsverbetering komt ten goede van alle kinderen en geeft ouders meer vertrouwen om hun kinderen naar de kinderopvang te brengen. Bovendien wordt door de extra ondersteuning de ontwikkeling van het jonge kind verbeterd.

Laatste nieuws

Verlenging IOW

29 mei 2024

VCP stelt aanpassingen voor evenwichtiger uitvoering in uitkeringsfase

AI Act: wat is voor belang voor werknemers

28 mei 2024

AI Act: wat is voor belang voor werknemers

Wil je pensioenfondsbestuurder worden? Meld je dan nu aan!

27 mei 2024

Wil je pensioenfondsbestuurder worden? Meld je dan nu aan!

Meer nieuws