Menu
Klimaatakkoord: gevolgen moeten in balans zijn

De gevolgen van klimaatmaatregelen moeten in balans zijn om draagvlak te verwerven. De VCP zal bij de verdere uitwerking kritisch blijven toetsen wat de maatregelen concreet betekenen voor werk en inkomen. De VCP vindt dat bij de invulling van de maatregelen een belangrijke rol is weggelegd voor professionals. Deskundige werknemers spelen een sleutelrol in innovatie die nodig is om te komen tot CO2-reductie. Dat zegt de VCP voorzitter Nic van Holstein in een eerste reactie op de doorrekeningen van het CPB en PBL op het klimaatakkoord.

Lasten middengroepen
Volgens de VCP kan het niet zo zijn dat de kosten van klimaatmaatregelen onevenredig worden neergelegd bij de middengroepen. De gevolgen moeten in balans zijn. Uit recent onderzoek van de bij de VCP aangesloten vakbond De Unie blijkt dat veel mensen zich de meeste zorgen maken over de energiekosten en de onzekerheid die de energiekosten met zich mee brengen. “De impact van deze kosten moet niet onderschat worden en hier moet rekening mee gehouden worden bij de uitwerking van verdere plannen”, zegt Van Holstein. “Werknemers in sectoren die geraakt worden door de transitie moeten ondersteund worden vanuit bijvoorbeeld een transitiefonds.”

Professionals in the lead
Volgens de VCP zijn professionals onmisbaar bij het realiseren van de klimaatdoelstellingen. Veel van hen zijn hier al mee bezig in hun sectoren, juist ook in de industrie. Zij zijn vanuit hun vak ook zeer gemotiveerd om hieraan bij te dragen. Uit de berekeningen blijkt dat de industrie nog achterblijft bij de realisatie van de CO2-reductie. “Op het gebied van innovatie liggen volgens professionals in bijvoorbeeld de chemie nog veel mogelijkheden voor de industrie om een bijdrage te leveren. Laten we ons nu dus niet vast leggen op specifieke oplossing, maar ruimte geven aan kansrijke innovaties”, aldus Van Holstein.

Laatste nieuws

Hoge Raad box 3-uitspraak brengt vraagtekens voor middengroepen

12 juni 2024

Hoge Raad box 3-uitspraak brengt vraagtekens voor middengroepen

Positief over initiatiefwetsvoorstel voor rouwverlof

12 juni 2024

Positief over initiatiefwetsvoorstel voor rouwverlof

Volgende stap in RVU-actie politie

11 juni 2024

Volgende stap in RVU-actie politie

Meer nieuws