Menu
Klimaatakkoord: gevolgen moeten in balans zijn

De gevolgen van klimaatmaatregelen moeten in balans zijn om draagvlak te verwerven. De VCP zal bij de verdere uitwerking kritisch blijven toetsen wat de maatregelen concreet betekenen voor werk en inkomen. De VCP vindt dat bij de invulling van de maatregelen een belangrijke rol is weggelegd voor professionals. Deskundige werknemers spelen een sleutelrol in innovatie die nodig is om te komen tot CO2-reductie. Dat zegt de VCP voorzitter Nic van Holstein in een eerste reactie op de doorrekeningen van het CPB en PBL op het klimaatakkoord.

Lasten middengroepen
Volgens de VCP kan het niet zo zijn dat de kosten van klimaatmaatregelen onevenredig worden neergelegd bij de middengroepen. De gevolgen moeten in balans zijn. Uit recent onderzoek van de bij de VCP aangesloten vakbond De Unie blijkt dat veel mensen zich de meeste zorgen maken over de energiekosten en de onzekerheid die de energiekosten met zich mee brengen. “De impact van deze kosten moet niet onderschat worden en hier moet rekening mee gehouden worden bij de uitwerking van verdere plannen”, zegt Van Holstein. “Werknemers in sectoren die geraakt worden door de transitie moeten ondersteund worden vanuit bijvoorbeeld een transitiefonds.”

Professionals in the lead
Volgens de VCP zijn professionals onmisbaar bij het realiseren van de klimaatdoelstellingen. Veel van hen zijn hier al mee bezig in hun sectoren, juist ook in de industrie. Zij zijn vanuit hun vak ook zeer gemotiveerd om hieraan bij te dragen. Uit de berekeningen blijkt dat de industrie nog achterblijft bij de realisatie van de CO2-reductie. “Op het gebied van innovatie liggen volgens professionals in bijvoorbeeld de chemie nog veel mogelijkheden voor de industrie om een bijdrage te leveren. Laten we ons nu dus niet vast leggen op specifieke oplossing, maar ruimte geven aan kansrijke innovaties”, aldus Van Holstein.

Laatste nieuws

In memoriam Wolter Muller

2 december 2023

In memoriam Wolter Muller

Vacature secretariaatsmedewerker VCP (24 uur)

28 november 2023

Vacature secretariaatsmedewerker VCP (24 uur)

Update uitwerking arbeidsmarktpakket

28 november 2023

Update uitwerking arbeidsmarktpakket

Meer nieuws