Menu
Klimaatakkoord toetsen op inkomenseffecten

De klimaatmaatregelen van het kabinet moeten voor iedereen financieel haalbaar zijn. De Vakcentrale voor Professionals (VCP) zal het Klimaatakkoord dan ook toetsen op de effecten voor alle inkomensgroepen. Dat zegt de VCP in een eerste reactie op het akkoord. De VCP zal pas met een definitief oordeel komen als zicht is hoe het akkoord voor de burger concreet uitpakt. “De transitie naar een schoner klimaat moet eerlijk verlopen”, zegt VCP-vicevoorzitter Gerrit van de Kamp.

Zorgen over bestedingsruimte
De VCP is blij dat het akkoord er nu is en dat het kabinet heeft aangegeven oog te hebben voor de lasten die het akkoord met zich mee zal brengen. De VCP tilt hier zwaar aan omdat veel mensen nu al de gevolgen ondervinden van bijvoorbeeld hogere energieprijzen. “Uit onderzoek binnen onze eigen achterban komt naar voren dat mensen minder bestedingsruimte ervaren. Daar maken wij ons zorgen over. We vinden het dan ook belangrijk dat onze achterban een oordeel over de klimaatmaatregelen kan geven. Daar laat de VCP haar definitieve standpunt van afhangen.”

Brede aanpak
“Zonder financiele draagkracht bestaat het risico dat het Klimaatakkoord niet slaagt. Het mag bijvoorbeeld niet zo zijn dat kosten die de industrie maakt worden afgewenteld op de burger. Ook moeten huishoudens hulp krijgen om verduurzaming zelf vorm te geven”, zegt VCP-vicevoorzitter Gerrit van de Kamp. “Het is goed dat er klimaatdoelen zijn, maar ze mogen geen doel op zich zijn. We moeten dit samen tot een succes maken.”

Professionals
De VCP wijst verder op het belang van innovatie en de rol die professionals daarin spelen. “De energietransitie vraagt om specifieke kennis. Daarom moet blijvend geïnvesteerd worden in professionals, zodat zij zich verder kunnen ontwikkelen, meehelpen aan innovatie en zo de duurzaamheidsdoelen kunnen realiseren”, zegt vicevoorzitter Gerrit van de Kamp. De VCP hecht er verder aan dat werknemers die als gevolg van de energietransitie hun baan verliezen, snel weer aan de slag kunnen op plekken waar nieuw werk ontstaat. Op die manier houden we onze arbeidsmarkt gezond en dragen we bij aan een schoner milieu.”

Vinger aan de pols
De VCP zal de komende tijd scherp waken over de concrete uitwerking van de kabinetsplannen. “Iedereen is ervan doordrongen dat er meer moet gebeuren om de wereld duurzamer te maken, en snel ook. Nederland heeft een achterstand in vergelijking met andere landen. We moeten dus snel in actie komen, maar wel zo dat het voor iedereen te behappen is. Anders loopt de boel spaak en zijn we weer terug bij af.

Laatste nieuws

Verlenging IOW

29 mei 2024

VCP stelt aanpassingen voor evenwichtiger uitvoering in uitkeringsfase

AI Act: wat is voor belang voor werknemers

28 mei 2024

AI Act: wat is voor belang voor werknemers

Wil je pensioenfondsbestuurder worden? Meld je dan nu aan!

27 mei 2024

Wil je pensioenfondsbestuurder worden? Meld je dan nu aan!

Meer nieuws