Menu
AOW

Minister Koolmees is niet van plan de AOW-leeftijd te laten dalen wanneer de levensverwachting omlaag zou gaan. De bewindsman schrijft dit in een brief aan de Tweede Kamer, in antwoord op vragen van SP-lid Van Kent. De VCP had de kwestie eerder aangekaart: een daling van de AOW-leeftijd zou mogelijk moeten zijn wanneer de levensverwachting trendmatig (bijvoorbeeld als gevolg van coronasterfte) daalt.

Omissie

VCP-beleidsmedewerker Klaartje de Boer vindt het jammer dat de minister deze omissie niet meteen aanpakt en dat pas mogelijk wil doen als er daadwerkelijk sprake is van een trendbreuk. Volgens haar had dit gewoon meteen goed geregeld moeten worden.

Corona

Over de AOW zijn afspraken gemaakt in het Pensioenakkoord. Het wetsvoorstel dat nu op tafel ligt maakt een verhoging van de AOW-leeftijd mogelijk wanneer ook de levensverwachting stijgt. Maar het omgekeerde kan niet, terwijl een daling van de levensverwachting bijvoorbeeld door de coronacrisis aannemelijk kan zijn.

Trendbreuk

De VCP vindt daarom dat een daling binnen de systematiek mogelijk moet zijn wanneer sprake is van een trendbreuk, bijvoorbeeld als gevolg van corona. “Het is vreemd dat de AOW-leeftijd volgens de voorgestelde systematiek wel kan stijgen maar niet kan dalen. De wetgeving is op deze manier eigenlijk niet volledig”, zegt Klaartje de Boer.

Laatste nieuws

pensioenlab

22 mei 2024

Bijeenkomst PensioenLab: Een Succesvolle Afsluiting

coalitieakkoord

16 mei 2024

Eerste reactie VCP: Gemengde gevoelens bij hoofdlijnenakkoord 2024-2028

acties vakbonden vroegpensioen

15 mei 2024

Vakbonden: ‘Onvermijdelijk hardere acties als regeling er niet komt’

Meer nieuws