Menu
VCP pensioenakkoord

Minister Koolmees blijft bij de compensatieregeling zoals die tijdens de onderhandelingen over de uitwerking van het Pensioenakkoord op papier is gezet. Tijdens het debat in de Tweede Kamer over de uitwerking van het akkoord liet hij weten het VCP-plan dat tijdens de onderhandelingen op tafel kwam te complex te vinden. De Kamer maakte het de minister niet moeilijk, maar wil wel op tal van punten wel meer helderheid over wat er is afgesproken.

Teleurstellend

VCP-bestuurder Ruud Stegers vindt de uitslag van het debat teleurstellend. “Het is zeer te betreuren dat Minister Koolmees geen water bij de wijn doet. De compensatie was een van de grote beloftes in het pensioenakkoord om de wens van het kabinet om de doorsneesystematiek af te schaffen mogelijk te maken. Het gaat om het pensioen van heel veel mensen en dus om heel veel geld. Het ontbreken van een fatsoenlijke compensatieregeling heeft ingrijpende gevolgen.” De VCP zal nu verder kijken hoe om te gaan met de ontstane situatie. “In ieder geval blijven wij er aan werken om de doelen in te vullen zoals we afgesproken en beloofd hebben, ook als andere partijen daar minder waarde aan hechten.”

Pensioenopbouw

In het pensioenakkoord is afgesproken dat de bestaande doorsneesystematiek in de verplichtgestelde bedrijfstakpensioenfondsen zal worden afgeschaft. Daarvoor in de plaats wordt landelijk een leeftijdsonafhankelijke premie ingevoerd met bijbehorende, met de leeftijd afnemende, pensioenopbouw. Dit heeft voor bestaande deelnemers tot gevolg dat zij pensioenschade zullen oplopen. Deelnemers rond de 45 jaar kunnen daarbij een terugval van hun pensioen van 10% of meer verwachten.

VCP-oplossing

De VCP heeft tijdens de onderhandelingen zelf een plan ingediend om de compensatie van de afschaffing van de doorsneesytematiek wel goed te regelen. Koolmees zei destijds dat hij daar de handen in de Tweede Kamer niet op elkaar kreeg. Tijdens het debat kwamen er van verschillende partijen vragen over de regeling die er nu is en wat de minister denkt van de VCP-oplossing. De VVD noemde de regeling die nu is voorgelegd niet het mooiste onderdeel van het Pensioenakkoord.

Arbeidsmarkt

Koolmees noemde de nu gekozen oplossing adequaat en kostenneutraal. De VCP neemt expliciet afstand deze stelling. De deelnemer betaalt de prijs. Hij toonde zich op vragen van het CDA wel bereid onderzoek te doen naar de effecten op de arbeidsmarkt. Het is goed om de vinger aan de pols te houden, zei hij. De VCP is bang dat veel mensen huiverig zullen worden van baan te veranderen omdat dat grote gevolgen kan hebben voor hun pensioenopbouw. Koolmees vertrouwt erop dat werknemers zelf met hun (toekomstige) baas om de tafel te gaan zitten om problemen rond hun pensioen op te lossen.

Indexatie

Tijdens het Kamerdebat kwamen er ook veel vragen over indexatie. Veel mensen hebben de afgelopen jaren hun pensioen niet zien stijgen, terwijl de pensioenpot alleen maar groeide naar anderhalf keer het Nederlandse bbp. Het chagrijn daarover is groot bij diverse fracties. Koolmees verwacht dat het makkelijker wordt in de toekomst wel te indexeren omdat de verplichting van pensioenfondsen om buffers aan te houden in het nieuwe stelsel wegvalt, maar hij sloot nieuwe kortingen niet uit.

Hoorzitting

Ondanks jarenlange onderhandelingen moeten ook nu nog diverse zaken na de zomer nog verder worden uitgewerkt. Op verzoek van het CDA zal later dit jaar een hoorzitting worden gehouden over grote zaken als arbeidsmarkt en bezwaarrecht. Grote zorg is er bij de VCP ook over de periode tot aan de invoering van het nieuwe stelsel in 2026. Dat geldt niet alleen voor dreigende kortingen waar veel gepensioneerden de komende jaren last van gaan krijgen, maar ook over de steeds groter wordende druk op premies te verhogen of de opbouw te verlagen. “Wij krijgen daarover al langer signalen vanuit verschillende bij ons aangesloten verenigingen. Dit is niet houdbaar”, zegt Stegers.

Laatste nieuws

coalitieakkoord

16 mei 2024

Eerste reactie VCP: Gemengde gevoelens bij hoofdlijnenakkoord 2024-2028

acties vakbonden vroegpensioen

15 mei 2024

Vakbonden: ‘Onvermijdelijk hardere acties als regeling er niet komt’

De Participatiewet schiet tekort, fundamentele verbeteringen nodig

14 mei 2024

De Participatiewet schiet tekort, fundamentele verbeteringen nodig

Meer nieuws