Menu

Culemborg, 15 september 2011
Pb 0915-14

Koopkrachtplaatjes Miljoenennota veel te optimistisch

De MHP vindt de koopkrachtplaatjes uit de Miljoenennota misleidend. Vooral huishoudens uit de middengroepen, ouderen met een redelijk aanvullend pensioen, ambtenaren en mensen met een handicap of een chronische ziekte zullen door een stapeling van effecten vaak veel slechter af zijn, dan het beeld dat de Miljoenennota schetst. Het gaat dan al gauw eerder over 5% dan de nu geschetste 1% koopkrachtachteruitgang. In de komende weken zal de MHP daarom ook de effecten die het kabinet niet meeneemt, doorrekenen en met een reëler koopkrachtbeeld komen, waar mensen zich meer in kunnen herkennen.

De MHP ziet grote tekortkomingen in de koopkrachtplaatjes. Enkele voorbeelden:

  • De nominale premie voor de zorgverzekering stijgt slechts in zeer beperkte mate.
  • De inflatie lijkt eerder te gaan stijgen dan te dalen, nu overheden extra leningen moeten aangaan. 
  • De lokale belastingen blijven buiten het koopkrachtbeeld, terwijl er een opwaartse druk is vanwege tekorten bij gemeenten.
  • De gevolgen van de bezuinigingen op de kinderopvang en de studiefinanciering blijven buiten het koopkrachtbeeld.
  • De maatregelen ten aanzien van het persoonsgebonden budget zijn niet meegenomen.
  • Er wordt voorbijgegaan aan het feit dat steeds meer huishoudens met dubbele woonlasten zitten, omdat ze hun huis niet kunnen verkopen.
  • Het inkomensbeeld voor mensen met een aanvullend pensioen van meer dan € 10.000 wordt niet in beeld gebracht, terwijl zij extra last hebben van het niet indexeren van de pensioenen.
  • Ambtenaren van wie de lonen worden bevroren, staan niet apart vermeld bij de koopkrachteffecten.
  • Het beleid van bepaalde gemeenten om mensen met een handicap en met een inkomen dat boven een bepaalde grens uitgaat, uit te sluiten van allerlei Wmo-voorzieningen, wordt genegeerd.

Door de stapeling van maatregelen, zullen sommige huishoudens de rekening van de crisis extra hard gaan voelen. De MHP ziet de noodzaak van het herstel van de overheidsfinanciën, maar vindt dat het kabinet wel erg gemakkelijk allerlei lastenverzwarende maatregelen neemt en neerlegt bij groepen, die in het algemeen niet zo snel protesteren. Door de lastenverzwaringen wordt de economische groei extra geremd en zal de werkloosheid weer gaan oplopen.

Laatste nieuws

Politie stopt bijstand deurwaarders, politiebureaus weer dicht

19 juni 2024

Politie stopt bijstand deurwaarders, politiebureaus weer dicht

Ben jij mantelzorger? Vul dan nu onze enquête in.

19 juni 2024

Ben jij mantelzorger? Vul dan nu onze enquête in.

Hoge Raad box 3-uitspraak brengt vraagtekens voor middengroepen

12 juni 2024

Hoge Raad box 3-uitspraak brengt vraagtekens voor middengroepen

Meer nieuws