Menu
Kort geding politiebonden tegen inperken pensioenprotest

Burgemeester Pauline Krikke van Den Haag heeft de politiebonden verboden om 18 maart tijdens de pensioenprotestmars langs de Tweede Kamer te lopen. De burgemeester verbiedt de route omdat de mars zou zorgen voor overlast en onveiligheid voor het winkelend publiek. De politiebonden hebben een kort geding aangespannen tegen het inperken van het pensioenprotest.

Het pensioenprotest is gericht tegen de plannen van het kabinet om het pensioenstelsel te wijzigen. Dit gaat volgens de vakbonden Nederlanders veel geld kosten. Om een duidelijk protestsignaal hierover af te geven aan de politiek zou de mars langs de Tweede Kamer en het Binnenhof moeten gaan, vinden de bonden.

De alternatieve route die burgemeester Krikke voorstelt, is daar volgens de bonden niet voor geschikt. De inperking van de route is volgens de bonden een te grote inbreuk op het recht op collectieve actie en de demonstratievrijheid. Het getuigt bovendien van weinig vertrouwen in de politie. In 2015 liepen er tijdens politieacties 7.500 man over dezelfde route, zonder één wanklank. Overlast voor het winkelend publiek zal er zijn, maar dat is voor de bonden geen reden om de voorgenomen route te verbieden.

Het kort geding van de bonden dient om 16:00 uur in de rechtbank van Den Haag.

Laatste nieuws

pensioenlab

22 mei 2024

Bijeenkomst PensioenLab: Een Succesvolle Afsluiting

coalitieakkoord

16 mei 2024

Eerste reactie VCP: Gemengde gevoelens bij hoofdlijnenakkoord 2024-2028

acties vakbonden vroegpensioen

15 mei 2024

Vakbonden: ‘Onvermijdelijk hardere acties als regeling er niet komt’

Meer nieuws