Menu
Kort verslag debat Begroting SZW

Welke zaken spelen er op de beleidsterreinen van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid? De Kamer sprak deze weer over de begroting van de ministers Van Gennip en Schouten.

Op papier hebben we bestaanszekerheid in dit land, maar grote groepen mensen zijn al afgehaakt, waarschuwt Maatoug (GroenLinks). Bedrijven maakten nog nooit zo veel winst, maar dat geld gaat naar de aandeelhouders en topsalarissen, zegt Van Kent (SP). De lonen zouden daarom moeten meestijgen met de inflatie.

We mogen niet kieskeurig zijn over de arbeidsmarkt van de toekomst, benadrukt Van Beukering (D66), en moeten iedereen die wil werken benutten. Zo hebben we arbeidsmigranten nodig en moet er gebroken worden met de deeltijdcultuur.

Krapte op de arbeidsmarkt is volgens De Kort (VVD) een kans voor een echt inclusieve arbeidsmarkt: we moeten meer kijken naar de arbeidsgeschiktheid van mensen en de specifieke talenten van mensen met een arbeidsbeperking.

Palland (CDA) wil dat werkgevers, werknemers en het kabinet afspraken gaan maken over hogere lonen, extra inspanningen om mensen aan het werk te helpen, een verlaging van de marginale druk en investeringen in een leven lang ontwikkelen.

Klik hier voor een meer uitvoerige weergave van het debat.

Laatste nieuws

pensioenlab

22 mei 2024

Bijeenkomst PensioenLab: Een Succesvolle Afsluiting

coalitieakkoord

16 mei 2024

Eerste reactie VCP: Gemengde gevoelens bij hoofdlijnenakkoord 2024-2028

acties vakbonden vroegpensioen

15 mei 2024

Vakbonden: ‘Onvermijdelijk hardere acties als regeling er niet komt’

Meer nieuws