Menu
Korting door afkoop klein pensioen wordt hersteld vanaf 2013

Mensen die in 2013 en 2014 zijn gekort op hun AOW- partnertoeslag, overbruggingsuitkering of Anw-uitkering vanwege een eenmalige afkoop van een klein pensioen worden binnenkort door de Sociale Verzekeringsbank (SVB) benaderd om de korting terug te draaien. Staatssecretaris Klijnsma heeft dit gisteren in een persbericht bekend gemaakt. Volgens de VCP is dit volledig terecht.

Tot 1 december 2014 bracht de SVB op basis van de toen geldende wetgeving de afkoopsom in mindering op de AOW-partnertoeslag of Anw-uitkering van de AOW/Anw-gerechtigde. Die vermindering vond plaats in de maand waarin de afkoopsom werd uitbetaald. Het ging om een eenmalige korting van maximaal 741 euro bruto aan AOW-partnertoeslag en 1.138 euro aan Anw. De herziening gaat in met terugwerkende kracht per 1 januari 2013. Op deze datum werd de verhoging van de AOW-leeftijd van kracht. Veel pensioenfondsen hanteerden in 2013 en 2014 nog een pensioenleeftijd van 65 jaar. Een afkoopsom van een klein pensioen werd veelal rond die leeftijd uitbetaald en vond daardoor dus plaats voor de AOW-gerechtigde leeftijd. Het gaat om maximaal 6000 AOW-gerechtigden met partnertoeslag en ongeveer 450 nabestaandenpensioenen.

Al eerder maakte de VCP bezwaar tegen de gevolgen van afkoop voor mensen die te maken krijgen met de negatieve gevolgen door de versnelde verhoging van de AOW. Zij pleitte in 2014 voor een keuzerecht voor deelnemers om de afkoop uit te stellen tot de verhoogde AOW-gerechtigde leeftijd, zodat deze niet in mindering op de AOW-partnertoeslag of een Anw-uitkering kon worden gebracht. Later is besloten dat sinds 1 december 2014 een afkoopsom niet meer wordt beschouwd als inkomen voor volksverzekeringen en sociale premies waardoor er niet meer wordt gekort. De groep getroffen tussen 1 januari 2013 en december 2014 viel hier echter buiten. Het is goed dat er nu ook een oplossing is voor deze mensen die door de eerste AOW-verhoging vanaf 2013 worden getroffen en daar waar er sprake is van een klein pensioen. Hierover heeft staatssecretaris Klijnsma van Sociale zaken en Werkgelegenheid de Tweede Kamer geïnformeerd.

Laatste nieuws

pensioenlab

22 mei 2024

Bijeenkomst PensioenLab: Een Succesvolle Afsluiting

coalitieakkoord

16 mei 2024

Eerste reactie VCP: Gemengde gevoelens bij hoofdlijnenakkoord 2024-2028

acties vakbonden vroegpensioen

15 mei 2024

Vakbonden: ‘Onvermijdelijk hardere acties als regeling er niet komt’

Meer nieuws