Menu
Kortingen niet onvermijdelijk – minister aan zet

De VCP (Vakcentrale voor Professionals) maakt zich grote zorgen over de benarde positie waar veel pensioenfondsen zich op dit moment in bevinden. De alsmaar dalende dekkingsgraden laten zien dat Nederland toe moet naar een minder rentegevoelig en toekomstbestendig pensioenstelsel. Dat duurt echter nog even, want de uitwerking van dat stelsel gaat deze maand van start. De enige die hier nu iets aan kan doen is minister Koolmees, aldus VCP-vicevoorzitter Gerrit van de Kamp. De VCP roept hierom de leden van de Tweede Kamer op zich tegen de kortingen uit te spreken en vraagt de minister om te bewegen, nu het kabinet vooralsnog stil blijft.

Huidig contract niet in stuurgroep
De Stuurgroep is uitsluitend belast met de uitwerking van het nieuwe pensioencontract. De VCP vindt dan ook dat voor de problemen die nu binnen het bestaande stelsel ontstaan, aanvullende oplossingen nodig zijn buiten deze stuurgroep om. De enige die hier een stuur in handen heeft, is de minister. Het is immers een keus van de minister en het kabinet om vast te houden aan de marktrente en ook de opdracht die de commissie Dijsselbloem heeft gekregen stuurde daar wederom op aan. Het is dan ook de minister die verantwoordelijk is om dit probleem op te lossen. Als de minister wenst vast te houden aan de rekenrente en de bestaande regels, dan zal de minister dat aan de pensioendeelnemers moeten uitleggen, aldus de VCP.

Pensioenakkoord
Op 6 juni hebben kabinet en sociale partners een pensioenakkoord gesloten. Hierin hebben de bonden kunnen afspreken dat pensioenfondsen geen kortingen hoeven door te voeren bij een dekkingsgraad boven de 100%. Tevens zal een eventuele korting lager zijn, omdat de dekkingsgraad in geval van een korting teruggebracht wordt naar 100%. De minister wilde in de onderhandelingen niet verder gaan dan dit. De vraag is echter of dit afdoende is om de koopkrachteffecten op te vangen, nu de kunstmatig lage rente verder daalt en daarmee de dekkingsgraden van pensioenfondsen.

Commissie Dijsselbloem
Kort na het sluiten van het principeakkoord is commissie Dijsselbloem, op basis van de opdrachtbeschrijving van de minister, met nog verder aangescherpte regels voor de pensioenen gekomen, waardoor hun positie nog verder onder druk komt te staan. Het is niet meer uit te leggen aan deelnemers dat de economie goed draait, de rendementen van de fondsen goed zijn, maar hun financiële posities wegzakken.

Dat willen we dus niet meer. Pensioen is een zaak van lange adem en daarom is een stabiele graadmeter noodzakelijk in welk pensioencontract dan ook. Echter de enige die hier verandering in kan brengen is de minister, die gaat met toezichthouder DNB over deze regels.

Fondsen met goede rendementen worden vanwege de lage rekenrente die de overheid hanteert, gedwongen alsnog hun premies te verhogen en de dreiging van korting blijft. Jongeren denken nu dat hun pensioeninleg nauwelijks rendeert en dat er straks bijna niets meer in het potje zit. Terwijl die pot juist ook voor hen alleen maar voller wordt. En ouderen krijgen al jaren geen indexatie en worden nu mogelijk gekort. Dat geeft al aan dat deze rekenrente niet goed werkt. De VCP heeft al eerder een afgewogen alternatief geboden.

Nieuw contract
De VCP heeft destijds al aangegeven de effecten van de rekenrente te zullen bezien in de stuurgroep van kabinet en sociale partners wanneer het gaat over het nieuw uit te werken pensioencontract. Mocht blijken dat de rekenrente het bereiken van de doelen in de weg zit, dan zal ook over die draaiknop moeten worden gesproken.

Laatste nieuws

Los de hardheden in de WIA op en voorkom brede stelseldiscussie

23 april 2024

Los de hardheden in de WIA op en voorkom brede stelseldiscussie

VCP YP: Bijeenkomst over de nieuwe pensioenwet, ook voor jou relevant!

22 april 2024

VCP YP: Bijeenkomst over de nieuwe pensioenwet, ook voor jou relevant!

CRvB: Meer ruimte voor uitkeringsinstanties om af te zien van een terugvordering

22 april 2024

CRvB: Meer ruimte voor uitkeringsinstanties om af te zien van een terugvordering

Meer nieuws