Menu

De kritiek in de media op de Wet werk en zekerheid (WWZ) heeft de VCP verbaasd. De WWZ is nog maar recent in werking getreden na uitvoerig overleg met sociale partners en brede steun in de Tweede Kamer. De wet moet beschermen tegen willekeur en zorgen voor meer zekerheid. Nu worden er ineens allerlei beelden geplakt op de mogelijke effecten vanuit werkgeverskring. Structurele effecten vragen meer tijd voordat een zorgvuldige evaluatie mogelijk is. Invoeringsproblemen kunnen besproken worden zonder de gehele wet op de helling te zetten.

Er zijn bijvoorbeeld vraagtekens te zetten bij het beeld dat er door de WWZ geen vaste contracten worden aangeboden.
Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek over het laatste kwartaal van vorig jaar blijkt dat de dalende trend van het aantal vaste contracten afvlakt. Obstakels die worden genoemd hebben vaak een veel andere achtergrond dan de invoering van de WWZ. Het is belangrijk dat de punten nu eerst worden besproken tussen werknemers en werkgevers in de Stichting van de Arbeid.

De werknemersorganisaties in de Stichting hebben 9 maart 2016 naar aanleiding van berichtgeving aangegeven dat de bal bij de werkgevers ligt. Zij hebben kennelijk problemen met de WWZ, en moeten concreet aangeven, met feiten en cijfers, welke problemen dat dan precies zijn. Het is goed dat ze het sociaal akkoord binnen de Stichting van de Arbeid recht overeind laten staan. FNV, CNV en VCP gaan nu op hun verzoek daarover samen het gesprek aan met werkgevers binnen de Stichting van de Arbeid zoals minister Asscher heeft gevraagd. Als de transitievergoeding bij ziekte een probleem is voor werkgevers, gaan we er van uit dat dat daar dan ook goed onderbouwd ter tafel komt binnen de kaders van de WWZ en het met werkgevers afgesloten sociaal akkoord. Daarbij komen de werknemersorganisaties natuurlijk op voor de rechten van zieke werknemers.

Laatste nieuws

Advies aan Hoge Raad over toepassen arbeidskorting bij WGA-uitkering

24 juni 2024

Advies aan Hoge Raad over toepassen arbeidskorting bij WGA-uitkering

Politie stopt bijstand deurwaarders, politiebureaus weer dicht

19 juni 2024

Politie stopt bijstand deurwaarders, politiebureaus weer dicht

Ben jij mantelzorger? Vul dan nu onze enquête in.

19 juni 2024

Ben jij mantelzorger? Vul dan nu onze enquête in.

Meer nieuws