Menu
ZZP

De VCP is het volstrekt eens met de kritiek van de Pensioenfederatie over het toegankelijk maken van het aanvullend pensioensysteem voor zelfstandigen. De mogelijkheden die de voorgestelde pensioenwet biedt om hiermee te experimenteren de komende jaren, zijn volstrekt onvoldoende, zo oordeelt de Pensioenfederatie.

Grote gemiste kans

De VCP spreekt van een hele grote gemiste kans, aanpassingen zijn snel nodig. We kunnen niet nog jaren wachten met het nemen van effectieve maatregelen. De VCP zal in haar eigen nog te verschijnen reactie op de internetconsultatie Wet toekomst pensioenen hier ook aandacht voor vragen.

Inkomensdaling

Het kabinet wil zelfstandigen de mogelijkheid geven vrijwillig mee te doen aan een pensioenregeling, zo staat in de Wet toekomst pensioenen waarvan de internetconsultatie deze week afloopt. Veel zelfstandigen doen dat nu niet, waardoor ze er in inkomen flink op achteruit kunnen gaan zodra ze ophouden met werken.

Experimenteerruimte

In de voorgestelde wet is maar zeer beperkte ruimte om te experimenteren voor zelfstandigen met pensioenopbouw, zegt de Pensioenfederatie. Partijen zullen hierdoor afhaken, is de verwachting, wat de wetgeving tot een lege huls maakt. “Die kritiek is volkomen terecht”, zegt VCP-beleidsmedewerker Klaartje de Boer. “Het gaat in het voorstel alleen om vrijwillige deelname. Afgesproken was bijvoorbeeld dat er ook ruimte zou zijn voor regelingen waarbij zelfstandigen automatisch meedoen met een pensioenregeling met de mogelijkheid om uit te stappen.”

Corona-crisis

Nu zien we als gevolg van de Corona-crisis dat zelfstandigen indien ze al vermogen reserveerden voor hun oude dag genoodzaakt zijn dit op te eten. Het toont wat betreft de VCP alleen maar meer de noodzaak om pensioengeld weg te zetten waar je nu nog niet bij kan. De experimenteerwetgeving zou hiertoe op basis van vrijwilligheid een eerste stap zijn en die wordt nu vanwege de beperkte ruimte de das om gedaan.

Verplichte pensioenopbouw

De VCP is altijd van mening geweest dat pensioenopbouw voor zelfstandigen eigenlijk gewoon verplicht zou moeten worden. Op die manier wordt een tweedeling in de arbeidsmarkt voorkomen. Ook wordt voorkomen dat zij later een beroep moeten doen op sociale voorzieningen. Wanneer zelfstandigen zelf actie moeten ondernemen om zich aan te sluiten bij een regeling, dan blijft dit vaak uit.

Laatste nieuws

Ledencongres De Unie: koopkrachtverlies is een groot probleem

17 april 2024

Ledencongres De Unie: koopkrachtverlies is een groot probleem

Magazine Nationaal Ambtenarencongres 2024: Samen aan de slag met Sociale veiligheid

16 april 2024

Magazine Nationaal Ambtenarencongres 2024: Samen aan de slag met Sociale veiligheid

webinar arbeidsvoorwaarden

16 april 2024

Terugblik webinar over arbeidsvoorwaarden voor jongeren

Meer nieuws