Menu

Culemborg, 25 mei 2012

“Kunduzakkoord hard gelag”

“Een afbraak van het ontslagrecht, een onevenwichtig lastenbeeld en het openbreken van het Pensioenakkoord. Het wordt voor werknemers een hard gelag”. Dit zijn de belangrijkste conclusies van MHP-duovoorzitters Reginald Visser en Bob van der Wal, na het lezen van de integrale tekst van het Kunduzakkoord, dat heden is verschenen. “Werknemers worden niet alleen in hun portemonnee getroffen, maar ze verliezen ook nog eens hun baanzekerheid. En een zwaar bevochten Pensioenakkoord, wordt door de vijf politieke partijen met een paar regels op papier onderuit gehaald”, aldus Visser en Van der Wal.

1. Ontslagrecht
De MHP is verbijsterd over de voornemens met betrekking tot het ontslagrecht, waarvoor D66 al eerder een initiatief wetsvoorstel had gemaakt. Niet alleen worden ontslagvergoedingen als inkomensaanvulling op de WW-uitkering geschrapt, maar ook kan een werkgever naar willekeur mensen ontslaan. De werknemer heeft het nakijken: geen baan en een forse inkomensterugval. “Je zou maar een inkomen van tweemaal modaal hebben en te horen krijgen dat je morgen genoegen moet nemen met de helft, want zo hoog is de WW-uitkering voor deze mensen”, aldus Van de Wal. De werknemer moet achteraf het ontslag bij de rechter aanvechten en wel voor eigen kosten.

2. Onevenwichtig lastenbeeld
Volgens de MHP wordt de rekening van de crisis vooral neergelegd bij de werkende en gepensioneerde middengroepen. Bovendien wordt de focus teveel gericht op de 3%-norm in plaats van de consumentenbestedingen weer op gang te krijgen. De lastenverdeling wordt eenzijdig ingevuld. “Wij begrijpen werkelijk niet dat grote bedrijven die nog steeds winst maken, niet hoeven bij te dragen aan de economische crisis via een verhoging van de vennootschapsbelasting”, aldus Visser.

3. Pensioenakkoord
De MHP betreurt het zeer dat de vijf partijen – nadat eerst een meerderheid van de Tweede Kamer het zwaarbevochten Pensioenakkoord van werkgevers- en werknemersorganisaties had omarmd – met het Kunduzakkoord onderuit haalt. Specifiek gaat het om de volgende maatregelen:

  • Eerder verhogen van de AOW-leeftijd, waardoor vooral mensen met vroegpensioen in financiële problemen terecht komen.
  • Geen flexibilisering van de AOW-ingangsdatum.  
  • Geen extra verhoging van de AOW met 0,6%.
  • Beperking van de toekomstige pensioenopbouw, waardoor vooral jongere generaties worden    getroffen.
  • Bezuinigingen op het arbeidsmarktbeleid om langer doorwerken mogelijk te maken (€ 815 miljoen).

“Hiermee wordt niet alleen de overlegeconomie ernstig geweld aangedaan, maar zet deze coalitie ook de toekomstbestendigheid van ons pensioenstel op het spel”, aldus Visser en Van der Wal.

Laatste nieuws

Ledencongres De Unie: koopkrachtverlies is een groot probleem

17 april 2024

Ledencongres De Unie: koopkrachtverlies is een groot probleem

Magazine Nationaal Ambtenarencongres 2024: Samen aan de slag met Sociale veiligheid

16 april 2024

Magazine Nationaal Ambtenarencongres 2024: Samen aan de slag met Sociale veiligheid

webinar arbeidsvoorwaarden

16 april 2024

Terugblik webinar over arbeidsvoorwaarden voor jongeren

Meer nieuws