Menu

Culemborg, 23 augustus 2012

“Kwestie van tijd dat Kunduz-ontslagplan van tafel is”

Dat concludeert MHP-duovoorzitter Bob van der Wal, nu steeds duidelijker wordt dat zowel het politieke, als het maatschappelijke draagvlak voor de ontslagplannen van de Kunduz-vijf partijen-coalitie is weggevallen. Hij baseert zich op uitspraken in het verkiezingsdebat dat de vakcentrale MHP en vakbond De Unie over dit onderwerp hebben gevoerd met PvdA, CDA en SP.

De MHP ziet in de enquête over de Kunduz-ontslagplannen van TPS NIPO, in opdracht van het Financieele Dagblad, een bevestiging van de vermoedens, die het al tijden heeft. De uitkomst leidt tot de conclusie dat het draagvlak aan het kantelen is. “We zien in het onderzoek een kentering. Dat is een goede zaak. Alleen, wat ons betreft, hebben werknemers nog niet helemaal door wat de plannen uit de D66-koker voor gevolgen hebben. Wat ons betreft ondoordachte, vanuit een ivoren toren verzonnen plannen, die de arbeidsverhoudingen op het spel zetten”, aldus Van der Wal.

De MHP wijst erop dat met name de preventieve toets op de tocht staat. “Ons is de afgelopen tijd gebleken dat sommige Kunduz-partijen hiermee stevig in hun maag zitten. Dit is echt een kwestie van tijd. Met het hervormen van de arbeidsmarkt heeft het namelijk niets van doen, eerder met het om zeep helpen daarvan op een hoogst ongelukkig moment, namelijk midden in een crisis”, aldus Van der Wal.

Werkend Nederland wil geen slechtere rechtsbescherming voor werknemers. Het is heus niet zo dat hier een aanzienlijk voordeel te behalen valt. De effecten voor de langere termijn voor de samenleving zijn daarentegen desastreus. Het ontslagplan van de Kunduz-coalitie kan nu van tafel.

Laatste nieuws

Tweede fase brede publiekscampagne pensioen vandaag van start

2 oktober 2023

Tweede fase brede publiekscampagne pensioen vandaag van start

Grote zorgen bij arbeidsongeschikte werknemers over wegvallen arbeidskorting

2 oktober 2023

Grote zorgen bij arbeidsongeschikte werknemers over wegvallen arbeidskorting

SER verkenning Europese Unie 2024-2029

28 september 2023

SER verkenning Europese Unie 2024-2029

Meer nieuws
Naar boven