Menu
Laat middengroepen profiteren van overschot

Het nieuwe kabinet moet het overschot op de begroting gebruiken voor lastenverlichting voor de middengroepen, na de forse lastenverzwaringen van de afgelopen jaren. Ook zouden mensen meer ruimte moeten krijgen om te investeren in hun loopbaan, zodat zij in de toekomst verzekerd zijn van werk, met een vast inkomen en pensioen. Dat zegt de Vakcentrale voor Professionals (VCP) in een reactie op de cijfers die het Centraal Planbureau (CPB) vandaag naar buiten heeft gebracht.


Overschot

Het Centraal Planbureau bevestigde dat er voor het eerst in jaren een overschot op de overheidsbegroting is. ´Dat geld moet geïnvesteerd worden in de middengroepen. Hun schouders beginnen te kraken na jaren van bezuinigen en doorgeslagen nivellering. Zij willen persoonlijk terugzien dat het beter gaat met de economie. Nu merken zij daar nog veel te weinig van. De maatregelen die het huidige kabinet voor hen heeft genomen zijn nog lang niet voldoende´, zegt VCP-voorzitter Nic van Holstein in een reactie op het CPB. ´´De lasten van nu zijn nog steeds een stuk hoger dan voor de crisis.´


Scholing en ontwikkeling

De VCP wil dat het nieuwe kabinet de gelden die nu beschikbaar zijn ook inzet voor scholing en ontwikkeling van professionals. Dat is nodig omdat de onzekerheid op de arbeidsmarkt toeneemt door zaken als digitalisering. ´Van sommige beroepen weten we niet of ze er over een aantal jaren nog zijn.Daar moet je nu op voorsorteren, zodat professionals blijvend aan scholing kunnen doen. De voorgenomen afschaffing van de scholingsaftrek moet dan ook van tafel. In plaats daarvan zouden er juist meer mogelijkheden moeten komen om scholing en ontwikkeling en transities van werk naar werk aftrekbaar te maken van de belasting´, aldus de VCP-voorzitter.

Middelen voor professionals
Professionals in de veiligheid, onderwijs en zorg moeten nu voldoende middelen krijgen. Door de bezuinigingen van afgelopen jaren is het voor hen lastig om hun werkzaamheden goed uit te kunnen voeren. Nu het werk in deze sectoren toeneemt, moet er ook meer geld komen voor investeringen. ´Het is van groot belang dat professionals de ruimte, middelen en mogelijkheden krijgen om hun vak goed uit te kunnen oefenen´, aldus Van Holstein.

Laatste nieuws

VCP heeft grote zorgen bij werkwijze arbeidsongeschiktheidsbeoordelingen door UWV

25 juni 2024

VCP heeft grote zorgen bij werkwijze arbeidsongeschiktheidsbeoordelingen door UWV

Wat verandert er in het arbeidsrecht en sociale zekerheid per 1 juli 2024?

25 juni 2024

Wat verandert er in het arbeidsrecht en sociale zekerheid per 1 juli 2024?

uitkerinsglasten

25 juni 2024

Gezondheid Nederlanders steeds slechter

Meer nieuws