Menu
Laat werknemers zelf een jobcoach kiezen

Laat mensen met een arbeidsbeperking zelf beslissen wie hen ondersteunt, dat schrijft de VCP in een reactie op nieuwe voorstellen van het kabinet. Er zijn voorstellen gedaan om meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk te helpen. De VCP ondersteunt dit doel, maar is kritisch op een aantal voorstellen.

Keuzevrijheid jobcoach
De voorstellen houden te weinig rekening met de wensen van werknemers met een arbeidsbeperking. Specifieke kennis van de arbeidsbeperking ontbreekt bij veel jobcoaches. Volgens de VCP is dit wel nodig. “Een jobcoach moet passen bij de behoefte. Er is een klik nodig om iemand succesvol te ondersteunen. Is deze er niet, dan zal in veel gevallen het vinden van een baan niet slagen”, zegt VCP-voorzitter Nic van Holstein. Daarnaast moet er volgens de VCP ruimte zijn om over te stappen naar een andere jobcoach als de dienstverlening niet voldoet aan de behoefte.

Brede ondersteuning
De VCP vindt het goed dat er aandacht is voor ondersteuning op andere domeinen zoals zorg, wonen en onderwijs. “Deze brede aandacht en ondersteuning zou vaker ingezet moeten worden. In de praktijk is te zien dat mensen met een arbeidsbeperking vaak ook op andere domeinen ondersteuning nodig hebben. Hulpvragen zijn vaak niet enkel werk-gerelateerd”, zegt van Holstein. Ook is er soms behoefte bij mensen met een beperking om zelfstandig te gaan wonen. Dit heeft grote impact. Een coach als vast aanspreekpunt kan hierbij helpen.

Volwaardig werknemerschap
Volgens dit voorstel blijven mensen met een arbeidsbeperking onder het bijstandsregime vallen wanneer zij een beperkt aantal uren werken. Verplichtingen zoals de sollicitatieplicht en inkomens- en vermogenstoets blijven van toepassing. Ook betreft het een tijdelijke vrijlating. “Veel mensen kiezen er niet voor om in deeltijd te werken, maar krijgen de mogelijkheid niet. Een vrijlating met verplichtingen, die ook nog eens tijdelijk is, is dan niet terecht”, zegt van Holstein. De VCP heeft samen met andere maatschappelijke organisaties alternatieve voorstellen gedaan, die wel leiden tot volwaardig werknemerschap.

Lees de volledige reactie van de VCP hier.

Laatste nieuws

pensioenlab

22 mei 2024

Bijeenkomst PensioenLab: Een Succesvolle Afsluiting

coalitieakkoord

16 mei 2024

Eerste reactie VCP: Gemengde gevoelens bij hoofdlijnenakkoord 2024-2028

acties vakbonden vroegpensioen

15 mei 2024

Vakbonden: ‘Onvermijdelijk hardere acties als regeling er niet komt’

Meer nieuws