Menu
Laatste monitoring IMVB-pensioenconvenant van start

Elk jaar wordt gemeten in hoeverre de afspraken in het IMVB-convenant pensioenen (Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Beleggen) tot uitvoering zijn gebracht. Dit jaar de laatste keer. Het convenant heeft als doel de negatieve gevolgen van beleggingen door pensioenfondsen op samenleving en milieu te voorkomen en aan te pakken. De VCP roept haar pensioenfondsbestuurders bij pensioenfondsen op vroeg te starten met het invullen van de monitoring.

Hoe eerder hoe beter

De jaarlijkse monitoring wordt gedaan door een onafhankelijke monitoringscommissie. Bij de monitoring gaat het om de vraag hoe pensioenfondsen de gemaakte afspraken uit het vier jaar lopende IMVB-convenant toepassen, rapporteren en naleven. Uiterlijk 31 juli 2021 moeten de antwoorden binnen zijn. ‘Maar hoe eerder hoe beter’, aldus beleidsmedewerker Klaartje de Boer, die oproept hier tijdig mee aan de slag te gaan en niet te wachten tot de zomer.

Aan de slag

Via de site www.imvbmonitoring.nl kunt u als deelnemend pensioenfonds deelnemen aan de monitoring, net als vorig jaar. U kunt hierbij gebruik maken van uw eerdere inloggegevens en (deels) ook gebruik maken van eerdere antwoorden. Bij problemen met inloggen of vragen die opkomen tijdens het invullen van de monitoringstool, kunnen deze worden gemaild naar monitoringcp@ser.nl.

Instrumentarium geactualiseerd

Hét inspiratieboek voor pensioenfondsen is tevens geactualiseerd. Zo zijn er veel nieuwe voorbeelden toegevoegd bij het onderdeel rapportage en transparantie en zijn teksten consistenter en makkelijker leesbaar geworden. Het instrumentarium geeft pensioenfondsen handvatten om beleid te formuleren op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, het te implementeren en erover te rapporteren. Download hier hét inspiratieboek.

Webinar voor pensioenfondsen

Op 21 april kwamen bij de Pensioenfederatie meerdere partijen samen om te spreken over de toekomst van IMVB. Ook werd gesproken over de benodigde eindsprint van het pensioenfondsenconvenant en de monitoring. Terugkijken kijk hier.

De VCP is één van de maatschappelijke partijen die het IMVB-convenant heeft ondertekend. Bijna alle pensioenfondsen waar de aangesloten organisaties bij de VCP bestuurders aan afvaardigen zijn aangesloten bij dit Convenant, omdat zij maatschappelijk verantwoord beleggen onderschrijven, hun pensioendeelnemers dit verwachten en zij actief werk willen maken van een betere wereld nu en in de toekomst.

Laatste nieuws

Pensioenfederatie lanceert handige tool: ‘Bij welk pensioenfonds hoor ik?’

22 maart 2023

Pensioenfederatie lanceert handige tool: ‘Bij welk pensioenfonds hoor ik?’

Petitie: De VCP pleit voor behoud inkomensondersteuning ouderen

21 maart 2023

Petitie: De VCP pleit voor behoud inkomensondersteuning ouderen

Wil je opgeleid worden tot pensioenfondsbestuurder? Meld je dan nu aan!

17 maart 2023

Wil je opgeleid worden tot pensioenfondsbestuurder? Meld je dan nu aan!

Meer nieuws
Naar boven