Menu

Hoewel het kabinet meer oog had kunnen hebben voor middengroepen, roepen wij de Eerste Kamer op in te stemmen met de lastenverlichting. Uitstel leidt in uitvoeringstechnische zin tot allerlei praktische complicaties en onzekerheid onder burgers en bedrijfsleven.

De lastenverlichting van vijf miljard euro, zoals opgenomen is in het Belastingplan 2016, is op dit moment hard nodig. Deze lastenverlichting zal een belangrijke bijdrage leveren aan het consumenten- en producentenvertrouwen en een stimulans betekenen voor economische groei. Van uitstel van de lastenverlichting zal een negatieve invloed uitgaan. Met de Stichting van de Arbeid hebben we een dringende oproep (.pdf) gedaan aan de Eerste Kamer om zo spoedig mogelijk in te stemmen met het Belastingplan 2016.

De VCP denkt dat het noodzakelijk is om ook komende karen door lastenverlichting middengroepen te compenseren voor de lastenverzwaringen van afgelopen jaren om zo hun positie te versterken. Een dergelijke lastenverlichting maakt het bovendien mogelijk om toe te werken naar een eenvoudiger, transparanter en robuuster belastingstelsel met lagere tarieven dat de arbeidsparticipatie bevorderd.

Laatste nieuws

Pensioenfederatie lanceert handige tool: ‘Bij welk pensioenfonds hoor ik?’

22 maart 2023

Pensioenfederatie lanceert handige tool: ‘Bij welk pensioenfonds hoor ik?’

Petitie: De VCP pleit voor behoud inkomensondersteuning ouderen

21 maart 2023

Petitie: De VCP pleit voor behoud inkomensondersteuning ouderen

Wil je opgeleid worden tot pensioenfondsbestuurder? Meld je dan nu aan!

17 maart 2023

Wil je opgeleid worden tot pensioenfondsbestuurder? Meld je dan nu aan!

Meer nieuws
Naar boven