Menu

Hoewel het kabinet meer oog had kunnen hebben voor middengroepen, roepen wij de Eerste Kamer op in te stemmen met de lastenverlichting. Uitstel leidt in uitvoeringstechnische zin tot allerlei praktische complicaties en onzekerheid onder burgers en bedrijfsleven.

De lastenverlichting van vijf miljard euro, zoals opgenomen is in het Belastingplan 2016, is op dit moment hard nodig. Deze lastenverlichting zal een belangrijke bijdrage leveren aan het consumenten- en producentenvertrouwen en een stimulans betekenen voor economische groei. Van uitstel van de lastenverlichting zal een negatieve invloed uitgaan. Met de Stichting van de Arbeid hebben we een dringende oproep (.pdf) gedaan aan de Eerste Kamer om zo spoedig mogelijk in te stemmen met het Belastingplan 2016.

De VCP denkt dat het noodzakelijk is om ook komende karen door lastenverlichting middengroepen te compenseren voor de lastenverzwaringen van afgelopen jaren om zo hun positie te versterken. Een dergelijke lastenverlichting maakt het bovendien mogelijk om toe te werken naar een eenvoudiger, transparanter en robuuster belastingstelsel met lagere tarieven dat de arbeidsparticipatie bevorderd.

Laatste nieuws

SER verkenning Europese Unie 2024-2029

28 september 2023

SER verkenning Europese Unie 2024-2029

SSWOM roept Kamerleden op de nek uit te steken voor jongeren met een beperking

28 september 2023

SSWOM roept Kamerleden op de nek uit te steken voor jongeren met een beperking

VCP YP roept de politiek op jongeren echt inspraak te geven

22 september 2023

VCP YP roept de politiek op jongeren echt inspraak te geven

Meer nieuws
Naar boven