Menu

Hoewel het kabinet meer oog had kunnen hebben voor middengroepen, roepen wij de Eerste Kamer op in te stemmen met de lastenverlichting. Uitstel leidt in uitvoeringstechnische zin tot allerlei praktische complicaties en onzekerheid onder burgers en bedrijfsleven.

De lastenverlichting van vijf miljard euro, zoals opgenomen is in het Belastingplan 2016, is op dit moment hard nodig. Deze lastenverlichting zal een belangrijke bijdrage leveren aan het consumenten- en producentenvertrouwen en een stimulans betekenen voor economische groei. Van uitstel van de lastenverlichting zal een negatieve invloed uitgaan. Met de Stichting van de Arbeid hebben we een dringende oproep (.pdf) gedaan aan de Eerste Kamer om zo spoedig mogelijk in te stemmen met het Belastingplan 2016.

De VCP denkt dat het noodzakelijk is om ook komende karen door lastenverlichting middengroepen te compenseren voor de lastenverzwaringen van afgelopen jaren om zo hun positie te versterken. Een dergelijke lastenverlichting maakt het bovendien mogelijk om toe te werken naar een eenvoudiger, transparanter en robuuster belastingstelsel met lagere tarieven dat de arbeidsparticipatie bevorderd.

Laatste nieuws

Nic van Holstein

27 februari 2024

In gesprek met Nic van Holstein: De poort naar politiek Den Haag

Arbeidsmarkt diversiteit architect

22 februari 2024

Meer werknemers bouwen pensioen op!

Steun het wetsvoorstel toezicht gelijke kansen

20 februari 2024

Steun het wetsvoorstel toezicht gelijke kansen

Meer nieuws