Menu

Culemborg, 8 september 2011
Pb 0908-12

Ledenraad MHP achter Pensioenakkoord

Vandaag is de Ledenraad van de MHP in meerderheid akkoord gegaan met het Pensioenakkoord dat op 10 juni jl. in de Stichting van de Arbeid tot stand is gekomen. “Het was een levendige en betrokken discussie, hetgeen uiteindelijk heeft geleid tot een positief besluit. De MHP ziet nog wel mogelijkheden om oplossingen te zoeken voor knelpunten. Daarbij heeft de MHP er vertrouwen in dat sociale partners en het kabinet de wil hebben hier gezamenlijk uit te komen”, aldus MHP-duovoorzitter Bob van der Wal.

Het gaat volgens de Ledenraad van de MHP om de volgende punten:

  • een risicodeling tussen werknemers en werkgevers bij forse tekorten van pensioenfondsen;
  • een eerlijke verdeling van de baten en lasten van pensioenen tussen deelnemers van alle generaties;
  • er dient een ordentelijke overgangsregeling te komen voor degenen die nu in de levensloopregeling deelnemen ten behoeve van het zogenaamde ‘functioneel leeftijdsontslag’;
  • er moet snel werk gemaakt worden van het flankerend arbeidsmarktbeleid door alle betrokken partijen. Het moet niet bij mooie woorden blijven.

Bij alle verdere uitwerkingen stelt de Ledenraad wel de voorwaarde dat de middeninkomens niet extra onevenredig getroffen worden.

“De MHP heeft tot op heden nog geen beter alternatief voor het Pensioenakkoord gezien. De komende tijd zullen er echter nog veel zaken verder uitgewerkt en geconcretiseerd moeten worden. Daarom is het voor de MHP van belang dat deze punten expliciet aan de orde komen. Het uiteindelijke doel is om een goed pensioen voor alle generaties te blijven waarborgen”, aldus Van der Wal.

Laatste nieuws

Tweede fase brede publiekscampagne pensioen vandaag van start

2 oktober 2023

Tweede fase brede publiekscampagne pensioen vandaag van start

Grote zorgen bij arbeidsongeschikte werknemers over wegvallen arbeidskorting

2 oktober 2023

Grote zorgen bij arbeidsongeschikte werknemers over wegvallen arbeidskorting

SER verkenning Europese Unie 2024-2029

28 september 2023

SER verkenning Europese Unie 2024-2029

Meer nieuws
Naar boven