Menu

30-01-2007
Ledenraad MHP neemt afscheid van Wolter Muller en benoemt Eddy Haket tot bestuurder

Onlangs heeft de Ledenraad, het hoogste orgaan van de vakcentrale MHP, afscheid genomen van MHP-bestuurder Wolter Muller. Met ingang van 1 januari jongstleden is Muller met pensioen gegaan. Hij is meer dan 25 jaar in dienst geweest van de vakcentrale. Het is overigens de bedoeling dat hij voor de vakcentrale, in adviserende zin, nog een aantal activiteiten blijft verrichten en dan vooral op het internationale vlak.

Muller is in de loop der jaren ‘het gezicht’ van de MHP in Den Haag geworden. Zo was hij onder meer plaatsvervangend lid van de Sociaal-Economische Raad, bestuurslid van de Stichting van de Arbeid en was hij altijd betrokken bij het reguliere overleg met topambtenaren van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid als voorbereiding voor het zogeheten Najaars- en Voorjaarsoverleg (de periodieke overlegrondes tussen de sociale partners en het kabinet).

In zijn afscheidstoespraak noemde Muller enkele ‘wapenfeiten’ van de MHP, waar hij als toponderhandelaar van de MHP, mede verantwoordelijk voor is geweest. Zo wees hij erop dat de MHP de flexibiliteit, de op maatwerk gebaseerde arbeidsduurverkorting, heeft geïntroduceerd en dat de vakcentrale op centraal niveau de acceptatie van de CAO à la carte heeft gerealiseerd. “Dit om maar een paar bloemen uit het boeket van resultaten te noemen.”

In dezelfde bijeenkomst van de Ledenraad werd beleidsmedewerker Eddy Haket benoemd tot bestuurder van de MHP. Hij volgt op diverse niveaus Wolter Muller op. Dat geldt tevens voor beleidsmedewerker Paul van Kruining, die in zijn (nieuwe) functie van senior-beleidsmedewerker de plaats van Wolter Muller in de Raad van Werk en Inkomen inneemt. Op een later tijdstip zal Muller, vooral voor de buitenwacht, officieel afscheid nemen. Dit geldt dan eveneens voor Hans Vroon, directeur van de vakcentrale en voor persvoorlichter Frits van Schaik. Ook zij verlaten over enkele maanden, in verband met pensionering, de vakcentrale.

Laatste nieuws

pensioenlab

22 mei 2024

Bijeenkomst PensioenLab: Een Succesvolle Afsluiting

coalitieakkoord

16 mei 2024

Eerste reactie VCP: Gemengde gevoelens bij hoofdlijnenakkoord 2024-2028

acties vakbonden vroegpensioen

15 mei 2024

Vakbonden: ‘Onvermijdelijk hardere acties als regeling er niet komt’

Meer nieuws