Menu
Leenstelselgelden ook echt besteden aan kwaliteit hoger onderwijs

Het geld dat vrijkomt door de afschaffing van de studiefinanciering moet ten goede te komen aan de kwaliteit van het wetenschappelijk en hoger onderwijs. Daarvoor pleiten de drie vakcentrales (VCP, FNV en CNV) en vier vakorganisaties (o.a. VAWO en UnieNFTO) in een brief aan de Tweede Kamercommissie OCW. Volgens de drie vakcentrales is de werkdruk enorm gegroeid: er zijn meer studenten bijgekomen maar nauwelijks meer docenten. Daarnaast is de flexibilisering doorgeslagen en is er sprake van massaal onderwijs op universiteiten en hogescholen.

Kleinschalig en uitdagend onderwijs
Tijdens de invoering van het leenstelsel, in 2015, was de belofte dat de kwaliteit van het wetenschappelijk en hoger onderwijs omhoog zou gaan. De vakorganisaties vinden dat deze belofte gestand moet krijgen door te investeren in kleinschalig en uitdagend onderwijs en kritisch ongebonden onderzoek met aandacht voor persoonlijke ontwikkeling. De beloofde 4000 extra docenten moeten er in elk geval komen, schrijven de vakcentrales.

Meer vaste banen
Ook stabiele en structurele bekostiging van het hoger onderwijs is van groot belang, want hiermee kan de enorme toename van flexibilisering binnen het hoger onderwijs worden gestopt. Er moeten meer vaste banen, stabiele contracten en carrièrepaden in het hoger onderwijs komen. Bovendien moet in het wetenschappelijk onderwijs een groter deel van de middelen naar de eerste geldstroom, zodat er kan worden geïnvesteerd in structurele academische posities van universitaire (hoofd)docenten.

Samenwerking beroepenveld
Verder willen de vakorganisaties afspraken over kwaliteit maken die vooral regionaal moeten worden vormgegeven in samenwerking met het beroepenveld (studenten, vakorganisaties, bedrijven en maatschappelijke organisaties), waarbij de eindverantwoordelijkheid van het onderwijs bij de onderwijsinstellingen blijft. De huidige prestatieafspraken houden te weinig rekening met kwaliteitsopvattingen van studenten, docenten en het ondersteunend personeel.

Bestedingsnorm
Als laatste dienen er landelijke normen voor de besteding van de lumpsum te komen, het geld dat het onderwijs mag besteden aan personeel en materiaal. De huidige bestedingsvrijheid van besturen leidt ertoe dat er nu geen garanties zijn dat middelen ook daadwerkelijk naar onderwijs gaan.

Laatste nieuws

Steun het wetsvoorstel toezicht gelijke kansen

20 februari 2024

Steun het wetsvoorstel toezicht gelijke kansen

economie krapte arbeidsmarkt

19 februari 2024

Stand van de economie: onder de motorkap

Innovatie is nodig voor veiligheid in de luchtvaart

13 februari 2024

Innovatie is nodig voor veiligheid in de luchtvaart

Meer nieuws