Menu

2-9-2009

Levendige discussie over de AOW

De economische recessie in de jaren tachtig van de vorige eeuw heeft een grote slag toegebracht aan de economische zelfstandigheid en de sociaal-culturele integratie van niet-westerse allochtonen, die nog steeds niet volledig is ingehaald.

Eérst alle mogelijkheden benutten om de arbeidsparticipatie van werknemers tot 65 jaar te verhogen. De bij de MHP aangesloten organisaties vinden dat de belangrijkste opgave voor de komende jaren en willen hieraan ook actief een bijdrage leveren. Dat is de belangrijkste methode om de vergrijzing het hoofd te bieden. Allerlei inkomenspolitieke maatregelen, die de middengroepen en het hoger personeel raken, zoals het beperken van de hypotheekrenteaftrek, worden afgewezen. Bezuinigingen verzinnen is niet een taak voor vakorganisaties, maar onder andere daarvoor is de politiek ingehuurd. Dat is de algemene opinie bij de MHP-achterban.

Op woensdag 26 augustus jl. is er bij de MHP een bijeenkomst geweest met alle aangesloten organisaties. Doel van de bijeenkomst was om met elkaar voorstellen en ideeën uit te wisselen ten behoeve van de discussie in de SER over de AOW. De SER is om advies gevraagd en in de gelegenheid gesteld om vóór 1 oktober a.s. een alternatief uit te werken voor het kabinetsbesluit de AOW-leeftijd te verhogen van 65 naar 67 jaar. De middag stond onder leiding van MHP-voorzitter Richard Steenborg. Na een presentatie van MHP-bestuurder Eddy Haket, waarin hij onder andere een toelichting gaf op de laatste stand van zaken binnen de SER, kwam de discussie al snel op gang. Duidelijk is dat dit een van de meest complexe adviestrajecten van de SER is, omdat iedereen de verhoging van de arbeidsparticipatie juist centraal wil stellen, maar het kabinet eigenlijk alleen op een structurele bezuiniging van € 4,3 miljard uit is. Door de AOW-maatregel wordt een onderdeel uit het pensioengebouw gelicht. Het alternatief is dat de SER allerlei bezuinigingsmaatregelen moet voorstellen. Het is dus eigenlijk kiezen uit twee kwaden. Toch was er op het eind van de bijeenkomst een eensgezinde visie. Deze zal dan ook worden ingebracht door de MHP-vertegenwoordigers in de SER.

Laatste nieuws

coalitieakkoord

16 mei 2024

Eerste reactie VCP: Gemengde gevoelens bij hoofdlijnenakkoord 2024-2028

acties vakbonden vroegpensioen

15 mei 2024

Vakbonden: ‘Onvermijdelijk hardere acties als regeling er niet komt’

De Participatiewet schiet tekort, fundamentele verbeteringen nodig

14 mei 2024

De Participatiewet schiet tekort, fundamentele verbeteringen nodig

Meer nieuws