Menu
Loonoffers helpen Nederland niet uit de crisis

Een derde van de werknemers zou bereid zijn salaris in te leveren om zijn baan te behouden volgens het Nationaal Salaris Onderzoek. Mensen maken zich vooral zorgen om hun baan en pensioen. Loonoffers helpen Nederland echter niet uit de crisis en geven geen garanties op baanbehoud.

In ruil voor inhoudelijk interessanter werk (41,4%), hoger pensioen (38%) of baanbehoud (33,9%) willen medewerkers salaris inleveren, blijkt uit het Nationaal Salaris Onderzoek 2013 van Intermediair en Nyenrode Business Universiteit. In de media wordt erg makkelijk de conclusie getrokken over de bereidheid tot loonoffer. Wat het onderzoek vooral aantoont, is dat werknemers pensioen en inhoudelijk interessant werk belangrijk vinden. Mensen maken zich zorgen om baan en pensioen. Dat leeft meer dan leaseauto of werk dichter bij huis. Dat is niet vreemd gezien de onzekerheid rond pensioenen en werkgelegenheid. Onderwerpen zoals verlofdagen en controle op het werk zijn in algemeen minder een issue.

MHP-bestuurder Nic van Holstein vindt dat je met versobering de plank misslaat. “Loonmatiging is niet het recept om uit de crisis te komen. De middenkomens staan al onder druk door lastenverzwaringen van het kabinet. Als je ook nog eens minder gaat verdienen, kom je in een neerwaartse spiraal terecht. Mensen moeten juist meer te besteden hebben om een eind te maken aan de kopersstaking. Loonmatiging helpt ons niet uit de crisis. Het probleem van de economie zit in de achterblijvende binnenlandse consumptie, waardoor banen verloren gaan. Het is een vicieuze cirkel. De loonkosten zijn niet het probleem voor onze concurrentiepositie, daar zijn achterblijvende investeringen eerder een probleem.”

Salaris inleveren om je baan te behouden is niet vanzelfsprekend. “Ik vind niet dat werkgevers de werknemers met de vraag om individuele loonoffers onder druk mogen zetten,” aldus Van Holstein. Het is bovendien zeer de vraag welke garanties voor baanbehoud er staan tegenover loonoffers. In de cao-onderhandelingen is het aan vakorganisaties zelf om een goede inschatting te maken van de situatie in de sector of bedrijf. Er zijn afgelopen jaren wel cao’s gesloten waar geheel of gedeeltelijk een pas op de plaats is gemaakt als het gaat om loonontwikkeling. Dat is maatwerk en vergt duidelijke afspraken. Iedereen wil natuurlijk zijn baan behouden. De vraag is hoeveel mensen nog daadwerkelijk salaris kúnnen inleveren. Bij veel huishoudens staat het water aan de lippen door crisis, hypotheek en lastenverzwaringen.

Laatste nieuws

SER verkenning Europese Unie 2024-2029

28 september 2023

SER verkenning Europese Unie 2024-2029

SSWOM roept Kamerleden op de nek uit te steken voor jongeren met een beperking

28 september 2023

SSWOM roept Kamerleden op de nek uit te steken voor jongeren met een beperking

VCP YP roept de politiek op jongeren echt inspraak te geven

22 september 2023

VCP YP roept de politiek op jongeren echt inspraak te geven

Meer nieuws
Naar boven