Menu

De huidige fiscale regeling voor vrijwillige vertrekregelingen zal leiden tot meer gedwongen ontslagen. De gezamenlijke bonden in de Nederlandse luchtvaart, waaronder VNV, VHKP en NVLT, hebben daarover een brief geschreven aan de Tweede Kamer.

De belastingdienst geeft sinds 2013 vooraf geen duidelijkheid meer over de toepassing van de fiscale boete op vervroegd uittreden bij vrijwilliger vertrekregelingen. Door deze onzekerheid schrikken veel werkgevers ervoor terug om bij reorganisaties afspraken te maken met vakorganisaties over vrijwillige vertrekregelingen. Wanneer er geen regeling wordt afgesproken is de kans groter op gedwongen ontslagen.

De VCP heeft afgelopen jaren net als andere werkgevers en werknemersorganisaties verschillende keren de rigiditeit van de fiscale regeling aan de orde gesteld. Hopelijk zal de politiek aan de hand van dit praktijkvoorbeeld ruimte bieden. Lees ook het bericht in de Telegraaf over de oproep van de bonden in de luchtvaart.

Laatste nieuws

SER verkenning Europese Unie 2024-2029

28 september 2023

SER verkenning Europese Unie 2024-2029

SSWOM roept Kamerleden op de nek uit te steken voor jongeren met een beperking

28 september 2023

SSWOM roept Kamerleden op de nek uit te steken voor jongeren met een beperking

VCP YP roept de politiek op jongeren echt inspraak te geven

22 september 2023

VCP YP roept de politiek op jongeren echt inspraak te geven

Meer nieuws
Naar boven