Menu
Ludieke actie op Plein succesvol

De ludieke actie op het Plein in Den Haag bij de opening van het parlementaire jaar was succesvol. De VCP bracht samen met de ANBO en andere aangesloten organisaties de polder, in het klein nagebouwd, naar het Plein. Kamerleden van vrijwel alle partijen hebben van de gelegenheid gebruik gemaakt om het gesprek met ons aan te gaan. Dat gaf gelegenheid onze boodschap over te brengen dat de VCP staat voor gedeelde belangen in plaats van deelbelangen.

Verschillen overbruggen
Door gedeelde belangen boven deelbelangen te zetten is het mogelijk om verschillen te overbruggen in plaats van uit te vergroten. VCP-voorzitter Nic van Holstein: “Steeds meer werknemers – jong en oud – hebben nauwelijks uitzicht op een contract met goede randvoorwaarden. Het is dan ook teleurstellend wanneer werkgevers met hun opstelling de kans laten liggen om vanuit gedeelde belangen met elkaar tot verbeteringen te komen. Centrale akkoorden zijn een middel, geen doel op zich. Sectoren, branches, zelfs werkvloeren verschillen. De VCP wil meer uitdagingen vanuit die randvoorwaarden, per sector, branche of zelfs organisatie het hoofd bieden.”

Gezonden sectoren
“We zien grote tekorten aan nieuw personeel in bijvoorbeeld de zorg en het onderwijs, terwijl er tegelijkertijd 440.000 mensen werk zoeken”, aldus Van Holstein. “We zien dat werkgevers nog altijd niet sámen willen optrekken, terwijl iederéén een belang heeft bij gezonde sectoren, waarin geïnvesteerd wordt in kennis, scholing en groei.”

Relevanter dan ooit
Volgens de ANBO is de polder is relevanter dan ooit – met grote vragen rond bijvoorbeeld de betaalbaarheid van pensioenen en zorg en de gevolgen van technologie op de arbeidsmarkt. “Maar de gemiddelde nieuwsconsument ziet vooral gedoe. Verschillen worden vergroot en groepen worden tegenover elkaar gezet, terwijl deze vragen een toekomstvisie op het algemeen belang vereisen. Wij gaan voor jong én oud, werkend én niet-werkend, ziek én gezond, arm én rijk”, zo zegt Liane den Haan, directeur-bestuurder van ANBO.

Laatste nieuws

Petitie: De VCP pleit voor behoud inkomensondersteuning ouderen

21 maart 2023

Petitie: De VCP pleit voor behoud inkomensondersteuning ouderen

Wil je opgeleid worden tot pensioenfondsbestuurder? Meld je dan nu aan!

17 maart 2023

Wil je opgeleid worden tot pensioenfondsbestuurder? Meld je dan nu aan!

Succesvolle sociale innovatie noodzakelijk

16 maart 2023

Succesvolle sociale innovatie noodzakelijk

Meer nieuws
Naar boven